• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH

E-mail: andrzej.szmyt@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5460-7380


PUBLIKACJE


Rozdziały w monografiach

Andrzej Szmyt, Emigracyjni demokraci - niedoszli bohaterowie 1846 roku, [w:] Rok 1846 w Krakowie i Galicji: odniesienia, interpretacje, pamięć, red. K. K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert, Kraków 2016, s. 53-67.

Andrzej Szmyt, Generał Józef Wysocki - zapomniany bohater okresu zaborów, [w:] Kadry decydują o wszystkim: studia z zakresu biografistyki wojskowej, red. J. Jędrysiak, D. Koreś, G. Strauchold, K. Widziński, Wrocław 2015, s. 375-396.

Andrzej Szmyt, Nauczyciel jako urzędnik. Lojalność wobec panującego czy społeczeństwa (Nauczyciele szkół publicznych Wileńskiego Okręgu Naukowego), [w:] Między irredentą a kolaboracją: ugoda, lojalizm i legalizm: "Dusza urzędnika" - zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, red. N. Kasparek, M. Klempert, Olsztyn 2015, s. 61-78.

Andrzej Szmyt, Przygotowania do powstania styczniowego w środowisku emigracyjnych demokratów, [w:] Drogi Polaków do niepodległości: w 150. rocznicę powstania styczniowego, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015, s. 149-169.

Andrzej Szmyt, Rola czasopism szkolnych w pracy wychowawczej Liceum Krzemienieckiego, [w:] Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie: przeszłość i teraźniejszość, red. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska, Lublin 2015, s. 207-220.

Andrzej Szmyt, Tadeusz Czacki jako współzałożyciel Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu, [w:] "Ateny Wołyńskie": między historią a współczesnością, red. A. Szmyt, H. Stroński, Olsztyn 2015, s. 47-63.

Andrzej Szmyt, Artylerzyści powstania listopadowego w pierwszych latach na emigracji we Francji, [w:] Garnizony Artyleryjskie na Warmii i Mazurach cz. II. Artyleria Polska w XX wieku, red. W. B. Łach, Węgorzewo 2014, s. 64-78.

Andrzej Szmyt, Krzemieńczanie - uczestnicy powstania listopadowego w drodze na emigrację, [w:] Na szlakach powstania listopadowego, red. N. Kasparek, A. Szmyt, Olsztyn 2014, s. 197-220.

Andrzej Szmyt, Udział uczniów i absolwentów Liceum Krzemienieckiego w powstaniu listopadowym, [w:] Wokół powstania listopadowego, red. H. Chudzio, J. Pezda, Kraków 2014, s. 207-225.

Andrzej Szmyt, Wileński Okręg Naukowy i Cesarski Uniwersytet Wileński w systemie edukacji Imperium Rosyjskiego, [w:] Między historią polityczną a historią społeczną, red. J. Gołota, Pułtusk-Olsztyn-Ostrołęka-Warszawa 2014, s. 586-609.

Andrzej Szmyt, Krzemieńczanie w obcych mundurach, [w:] Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli – „W obcym mundurze”, red. L. Michalska-Bracha, M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, 129-137.


Artykuły w czasopismach naukowych

Andrzej Szmyt, Krzemieniec jako centrum oświatowe w zachodniej części Ukrainy na przestrzeni dziejów (XVIII-XX wiek), "Naukovij Visnik Volins'kogo Derzavnogo Universitetu im. Lesi Ukrainki", 2016 (3), s. 88-100.

Andrzej Szmyt, Russia's educational policy aimed at the Poles and the Polish territories annexed during the reign of tsar Alexander I, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2016, nr 7 (1), s. 11-28.

Andrzej Szmyt, Wpływ idei Komisji Edukacji Narodowej na organizację szkolnictwa w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku, "Studia Paedagogica Ignatiana", 2016, nr 19 (3), s. 55-78.

Andrzej Szmyt, Obraz i dziedzictwo Kresów Południowo-Wschodnich w polskiej tradycji historycznej i kulturowej, "Mrągowskie Studia Humanistyczne", 2014, nr 1 (10), s. 93-107.

Andrzej Szmyt, Towarzystwo Demokratyczne Polskie w przygotowaniach do ogólnonarodowego powstania, "Echa Przeszłości", 2005, t. 6, 87-105.


Redakcje monografii wieloautorskich

Między Wilnem a Olsztynem: w 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, red. P. Bojarski, A. Szmyt, Olsztyn 2016, ss. 203.

"Ateny Wołyńskie": między historią a współczesnością, red. A. Szmyt, H. Stroński, Olsztyn 2015, ss. 484.

Księga jubileuszowa: 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015), red. J. Heller, A. Szmyt, Olsztyn 2015, ss. 300.

Między irredentą a kolaboracją: ugoda, lojalizm i legalizm: "Dusza urzędnika" - ludzie i ich kariery, red. A. Szmyt, Olsztyn 2015, ss. 223.

Nauki ekonomiczne na Warmii i Mazurach: 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015), red. J. Heller, A. Szmyt, Olsztyn 2015, ss. 222.

Na szlakach powstania listopadowego, red. N. Kasparek, A. Szmyt, Olsztyn 2014, ss. 361. 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl