• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr Krzysztof Łożyński

KATEDRA HISTORII POLSKI

E-mail: k.lozynski@uwm.edu.pl

  1. https://orcid.org/0000-0002-1164-8449


PUBLIKACJE


Rozdziały w monografiach

Krzysztof Łożyński, Stan gospodarczy włości wielkoksiążęcych w świetle Piscovoj knigi Grodnenskoj èkonomii, [w:] Kintančios Lietuvos visuomene: strukturos, veikejai, idejos : moksliniu straipsniu rinkinys, skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaites 65-mečio sukakčiai, red. O. Mastianica, V. Pugacziauskas, V. Żaltauskaite, Vilnius 2015, s. 96-117.

Krzysztof Łożyński, The cult of the Ostrobramska Mother of God as an element of the cultural memory of the inbabitants of Warmia and Mazury displaced from the Vilnius Region, [w:] Between oblivion and the new order: from research on relationships among memory cultures in former East Prussia after World War Two: studies and sketches, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2014, s. 97-106.

Krzysztof Łożyński, Wiara jako element tożsamości kulturowej i religijnej przesiedlonych z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, [w:] Meandry kultur pamięci na Warmii i Mazurach po 1945 r. : studia i szkice, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2014, s. 115-125.

Krzysztof Łożyński, Rytuały obchodów oficjalnych świąt i rocznic w Olsztynie, [w:] Olsztyn jako region pamięci w latach 1945-1989, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2013, s. 575-597.

Krzysztof Łozyński, Rytuały pamięci - rocznice i święta państwowe w Olsztynie po 1989 r. (zarys problemu), [w:] Olsztyn jako region pamięci w latach 1989-2013, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2013, s. 293-304.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl