• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH


E-mail: krzysztof.narojczyk@uwm.edu.pl

https://orcid.org /0000-0002-8477-1341

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia;
  • Nauki Pomocnicze Historii;
  • Cyfrowa Historia.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii;
  •  Kultury pamięci.


PUBLIKACJE


Rozdziały w monografiach

Krzysztof Narojczyk, Estimates of maritime trade balance based on data of Sound Toll Registers, Sound Toll Registers Online, , 15 stycznia 2015.

Krzysztof Narojczyk, Komputerowa wizualizacja dzieł malarskich - nowa formuła ekspozycji muzealnej, [w:] Funkcje muzeum współcześnie : wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, red. J. Hochleitner, W. Połom-Jakubowicz, Malbork 2015, s. 173-184.

Krzysztof Narojczyk, Technologia rozpoznawania twarzy w warsztacie badawczym historyka, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2014, s. 273-294.

Krzysztof Narojczyk, Komputerowa wizualizacja czasu i przestrzeni historycznej (na przykładzie obrazu Karola Malankiewicza bitwa pod Ostrołęką), [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014, s. 503-513.

Krzysztof Narojczyk, Od kliometrii do historii cyfrowej. Dwudziestolecie informatyki historycznej w Polsce, [w:] Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Gołota, Pułtusk-Olsztyn-Ostrołęka-Warszawa 2014, s. 570-585.

Krzysztof Narojczyk, Wizualizacja czasu i przestrzeni historycznej na przykładzie działań wojennych 1831 roku, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, IX, Wizualizacje historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2012, s. 175-181.

Krzysztof Narojczyk, Kultury pamięci miast na obszarach wielokulturowych. Perspektywy badań komparatywnych na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy, [w:] Miasto jako region pamięci. Wybrane problemy badań na obszarach wielokulturowych, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2012, s. 53-63.


Redakcje monografii wieloautorskich

Between Oblivion and the New Order. From research on relationships among memory cultures in former East Prussia after World, ed. K. Narojczyk, Olsztyn 2014.

Meandry kultur pamięci na Warmii i Mazurach po 1945 r., red. K. Narojczyk, Olsztyn 2014.

Olsztyn jako region pamięci w latach 1989-2013, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2013.

Olsztyn jako region pamięci w latach 1945-1989, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2013.

Miasto jako region pamięci. Wybrane problemy badań na obszarach wielokulturowych, red. K. Narojczyk, Olsztyn 2012.

History – Archive Studies – Information Science: methological issues, ed. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Krzysztof Narojczyk, Estimates of maritime trade balance based on data of Sound Toll Registers, Sound Toll Registers Online conference 2014, Helsingør. [Denmark, 30–31 October 2014 r.]

Krzysztof Narojczyk, Miasto jako region pamięci na obszarach wielokulturowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Unia Europejska – Europa Środkowo-Wschodnia – Ukraina. Współpraca społeczno-kulturalna, polityczna i gospodarcza, Lwowski Regionalny Instytut Administracji Państwowej Narodowej akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy. [Lwów 19-20 kwietnia 2013 r.]

Krzysztof Narojczyk, Perspektywy badań komparatywnych kultur pamięci miast na obszarach wielokulturowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne problemy historii i kultury Litwy w dyskursie akademickim: interpretacje badaczy litewskich i polskich, Instytut Historii Litwy w Wilnie. [Wilno 9-11 maja 2013 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Granty

Krzysztof Narojczyk [kierownik], Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy, numer grantu: 12H 11 0005 80, data realizacji: 2012-2014.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Zarządzanie bazami danych;

Wizualizacja informacji;

Informatyka historyczna;

Projektowanie systemów informacyjnych;

Technologia informacyjna w badaniach naukowych.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek: Polskiego Towarzystwa Historycznego;

Członek Association for History and Computing;

Członek International Society for Knowledge Organization;

Członek Zespołu Recenzentów czasopisma Archiwa – Kancelarie - Zbiory.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl