• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Tomasz Strzeżek, prof. UWM

KATEDRA HISTORII POLSKI

E-mail: tomasz.strzezek@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4494-062X

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Nauki humanistyczne;
  • Historia.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Historia Polski i powszechna epoki nowoczesnej;
  • Dzieje wojen i wojskowości;
  • Dzieje polskich powstań narodowych - szczególnie powstanie listopadowe.


PUBLIKACJE


Monografie

Tomasz Strzeżek, Bitwa o Warszawę 6-7 września 1831, Oświęcim 2015, ss. 799.

Tomasz Strzeżek, Bój o redutę Ordona. Epizod z bitwy warszawskiej 6-7 września 1831 roku, Oświęcim 2011, ss. 101.

Tomasz Strzeżek, Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku. Zaprzepaszczona szansa powstania listopadowego, Oświęcim 2011, ss. 352.

Tomasz Strzeżek, Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym- mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2010, ss. 558.

Tomasz Strzeżek, Stoczek - Nowa Wieś 1831, Warszawa 2010, ss. 282.

Tomasz Strzeżek, Warszawa 1831, Warszawa 2010, ss. 180.


Rozdziały w monografiach

Tomasz Strzeżek, Battle of Iganie, April 10, 1831, [w:] Polish battles and campaigns in 13th-19th centuries, red. G. Jasiński, W. Włodarkiewicz, Warszawa 2016, s. 167-175.

Tomasz Strzeżek, Bitwa o Warszawę 6-7 września 1831. Początek czy finał agonii powstania?, [w:] Na tułaczym szlaku... : Powstańcy listopadowi na Pomorzu, red. T. Katafiasz, Koszalin 2014, 55-76.

Tomasz Strzeżek, Bitwa warszawska 6-7 września 1831 roku. Początek czy finał agonii powstania listopadowego?, [w:] Na tułaczym szlaku – powstańcy listopadowi na Pomorzu, red. Tomasz Katafiasz, Koszalin 2014.

Tomasz Strzeżek, Bitwa pod Iganiami 10 kwietnia 1831 roku, [w:] Historia Militaris Polonica, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Warszawa 2012, s. 117-131.

Tomasz Strzeżek, Wojny napoleońskie w Prusach Wschodnich, [w:] Wielkie wojny w Prusach. Działania militarne miedzy Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, Dąbrówno 2010, s. 169- 216.


Artykuły w czasopismach naukowych

Tomasz Strzeżek, Lustracyjne perypetie pułkownika Franciszka Kozakowskiego w dobie powstania listopadowego, "Echa Przeszłości", 2016, t. 17, s. 93-112.

Tomasz Strzeżek, Walka o Liwskie Mosty w powstaniu listopadowym, "Rocznik Liwski", 2015, nr 8, s. 9-32 .

Tomasz Strzeżek, Armia polska w latach 1815-1830. Teoria i praktyka funkcjonowania w systemie konstytucyjnym Królestwa Polskiego, "Echa Przeszłości", 2013, t. XIV, s. 67-91.

Tomasz Strzeżek, Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca I kwietnia 1831 roku, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", 2013, t. 27, s. 114-128.

Tomasz Strzeżek, Boje korpusu gen. Jana Nepomucena Umińskiego pod Ostrołęką w marcu 1831 roku, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", 2012, t. 26, s. 127-141.

Tomasz Strzeżek, Przypadkowe krwawe zdarzenie powstania listopadowego - bitwa pod Liwem 14-15 kwietnia 1831 roku, "Echa Przeszłości", 2012, t. XIII, s. 181-214.

Tomasz Strzeżek, Piotr Kiekiernicki-the Polish "Kamikaze" of the November Uprising (1830-1831), "Echa Przeszłości", 2011, t. XII, s. 73-84.

Tomasz Strzeżek, 2. Pułk Jazdy Lubelskiej Wolnego Orła Białego w powstaniu listopadowym 1830-1831, "Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie", 2011, t. 8, s. 69-90.

Tomasz Strzeżek, Zapomniane bitwy powstania listopadowego. Zmagania o przeprawę pod Liwem w lutym i pierwszej dekadzie kwietnia 1831 roku, "Echa Przeszłości", 2010, t. XI, s. 171 - 191.

Tomasz Strzeżek, Udział kawalerii Królestwa Polskiego w Wielkim Tygodniu Polaków (29 XI - 5 XII 1830 roku), "Echa Przeszłości", 2007, t. 8, s. 111-131


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Tomasz Strzeżek, Bitwy o przeprawie na Liwie w 1831 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bitwa na Liwskich mostach 9-15 IV 1831, Zamek i zbrojownia Liw, Archiwum Państwowe w Siedlcach. [Siedlce 15 kwietnia 2015 r.]

Tomasz Strzeżek, Bitwa warszawska 6-7 września 1831 roku. Początek czy finał agonii powstania listopadowego?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Na tułaczym szlaku - Powstańcy listopadowi na Pomorzu, Muzeum w Koszalinie i Archiwum Państwowe w Koszalinie. [Koszalin 8 października 2013 r.]

Tomasz Strzeżek, Armia polska w Królestwie Polskim do wybuchu powstania listopadowego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: System polityczny, prawo, konstytucja i ustrój Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. [Olsztyn 19-20 kwietnia 2013 r.]

Tomasz Strzeżek, Bój o Redutę Ordona 6 września 1831r. w oczach Rosjan, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Powstanie listopadowe 1830-1831 roku. Historia – tradycja – media. Historia – tradycja – media, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Mazowiecko-podlaskie Towarzystwo Naukowe. [Warszawa 19-20 października 2011 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia wojskowa Polski 1795-1918;

Historia wojskowa powszechna 1789-1918;

Historia stosunków międzynarodowych1815-1945;

Wykład monograficzny: Jak pchła walczyła ze słoniem - blaski i cienie powstania listopadowego (1830-1831);

Systemy polityczne w państwach europejskich;

Teoria stosunków międzynarodowych;

Proseminaria, seminaria licencjackie i magisterskie.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda im. Jerzego Skowronka. [2006 r.]

3 nagrody Rektora.


HOBBY

Muzyka, literatura, turystyka historyczna.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl