• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Irena Makarczyk

KATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ


E-mail: irena.makarczyk@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9992-4905


Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia nowożytna Polski;
  • Dzieje Warmii.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Kultura duchowa Warmii;
  • Biografistyka;
  • Edycja źródeł historycznych.


PUBLIKACJE


Rozdziały w monografiach

Irena Makarczyk, Mowy sejmowe (kazania) kaznodziejów królewskich z czasów panowania Jana Kazimierza, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Parlamentaryzm, red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn 2016, s. 209-226.

 Irena Makarczyk, Wznowienie działalności Seminarium Diecezjalnego w Braniewie po pierwszej wojnie szwedzkiej, [w:] Cor dioecesis: 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego "Hosianum" (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 145-156.

Irena Makarczyk, Prepozyci mstowscy w roli biskupów, w: Mstów. Miasto – klasztor – parafia na przestrzeni wieków, red. K. Łatak, Warszawa 2013, s. 313-331.

Irena Makarczyk, Kazania sejmowe z czasów panowania Jana Kazimierza, [w:] Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. S. Bułajewicz, J. Gancewski, A. Wałkówski, Józefów 2012, s. 197-218.

Irena Makarczyk, Quellen kirchlicher Provenienz aus dem Ermland. Charakteristik, Bilanz und Perspektiven ihrer Edition, [in:] Quellen kirchlicher Provenienz. Neue editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte, hrsg. H. Flachenecker, J. Mandecki, K. Kopiński, Toruń 2011, s. 187-200.


Artykuły w czasopismach naukowych

Irena Makarczyk, Kraśnik - klasztor, miasto i parafia w kronikach Stefana Ranatowicza oraz Benedykta Samotulskiego, "Echa Przeszłości", 2015, t. 16, s. 79-90.

Irena Makarczyk, Mikołaj Kopernik w badaniach Księdza Profesora Alojzego Szorca († 2010), "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2014 (4(286)), s. 553-565.

Irena Makarczyk, Regulamin Alumnatu Papieskiego w Braniewie z 29 września 1791 roku, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2012, nr 4(278), s. 771-797.

Irena Makarczyk, Bishop Mikołaj Szyszkowski’s report to the holy see abort the state of the Warmia diocese in 1640, "Echa Przeszłości", 2011, t. XII, s. 33-45.

Irena Makarczyk, Dokumentacja procesu informacyjnego Wacława Leszczyńskiego z 1644 roku. Przyczynek do poznania procedur nominacji biskupich w Rzeczypospolitej, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2011, nr 2(272), s. 329-386.

Irena Makarczyk, Biskupi polscy z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, "Echa Przeszłości", 2007, t. 8, s. 23-56.

Irena Makarczyk, Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Księdza Profesora Alojzego Szorca, "Echa Przeszłości", 2007, t. 8, s. 325-330.

Irena Makarczyk, Kaznodzieja królewski Wojciech Cieciszewski jezuita i jego kazanie sejmowe z roku 1664, "Echa Przeszłości", 2005, t. 6, s. 169-192.


Hasła encyklopedyczne

Irena Makarczyk, Zbąski Jan Stanisław (1688-1697) biskup warmiński, [w:] Encyklopedia Katolicka KUL, 2014, t. 20, kol. 1305-1306.

Irena Makarczyk, Ujejski Tomasz (1612-1689), biskup kijowski, prepozyt warmiński, jezuita, [w:] Encyklopedia Katolicka KUL, 2013, t. 19, kol. 37-38.

Irena Makarczyk, Szolc Zachariasz Jan h. własnego (ok. 1639-1692), kanonik, kustosz kapituły warmińskiej, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 2013, t. 48, z. 199, s. 493-495.


Redakcje monografii wieloautorskich

Protokoły posiedzeń Warmińskiej Kapituły Katedralnej z czasów Mikołaja Kopernika (1499-1543) / zebrał Alojzy Szorc; do druku przygotowała Irena Makarczyk, Olsztyn 2015, ss. 184.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Irena Makarczyk, Dystynktorium kanoników warmińskiej kapituły katedralnej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polskie dystynktoria kościelne – tradycja i współczesność, Instytut Nauk Historycznych UKS Warszawa, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. [Warszawa 24 stycznia 2014 r.]

Irena Makarczyk, Mikołaj Kopernik w badaniach Księdza Profesora Alojzego Szorca, Rok Kopernikański na Warmii i Mazurach. [Lidzbark Warmiński, 18 maja 2013 r.]

Irena Makarczyk, Biskup Andrzej Chryzostom Załuski biskup warmiński 1698-1711 – Centrum Kultury w Dobrym Mieście. [22 lutego 2013 r.]

Irena Makarczyk, Kromeriana w spuściźnie Księdza Profesora Alojzego Szorca (1935-2010. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Marcin Kromer i jego czasy – 1512-1589. W 500-lecie urodzin biskupa warmińskiego Marcina Kromera, Starostwo Powiatu Lidzbark Warmiński, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Muzeum Warmii i Mazur. [Lidzbark Warmiński-Olsztyn 19-20 września 2012 r.]

Irena Makarczyk, Prepozyci mstowscy w roli biskupów. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Wracamy do przeszłości, aby zadbać o przyszłość”. 800-lecie Zjazdu Biskupów w Mstowie (1212-2012), Instytut Studiów nad dziejami i kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce. [Mstów 1-2 czerwca 2012 r.]

Irena Makarczyk, Quellen kirchlicher Provenienz aus dem Ermland. Charakteristik, Bilanz und Perspektiven ihrer Edition, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011. Quellen kirchlicher provenienz, neue editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. [Toruń maj 2011 r.]

Irena Makarczyk, Wizytacja katedry fromborskiej w 1631 roku przez biskupa żmudzkiego Melchiora Eliaszewicza h. Gejsza, Międzynarodowy Kongres Naukowy z okazji 750-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej i powtórnego pochówku kanonika Mikołaja Kopernika. [Olsztyn, 20-21 maja 2010 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Staże naukowe

Udział w programie: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie – Uniwersytet Jana Gutenberga w Mainz. [2015 r.]

Wykłady z historii Polski w ramach programu ERASMUS – Uniwersytet Jana Gutenberga w Mainz. [2010 r., 2013 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Nauki pomocnicze historii;

Warsztat naukowy historyka;

Edycja źródeł historycznych.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Archiwum Państwowe w Olsztynie;

Archiwum Archidiecezji w Olsztynie;

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie;

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku;

Instytut Studiów nad dziejami i kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce z siedzibą w Krakowie;

Historischer Verein für Ermland w Münster;

Uniwersytet Jana Gutenberga w Mainz.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. [2004 r., 2006 r.]

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Irena Makarczyk, Szolc Zachariasz Jan h. własnego (ok. 1639-1692), kanonik, kustosz kapituły warmińskiej, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 2013, t. 48, z. 199, s. 493-495. 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl