Wydział Sztuki

Wydział Sztuki powstał 1 stycznia 2009 roku i jest najmłodszym wydziałem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a jego pierwszym Dziekanem (w latach 2009 - 2012) był prof. Piotr Obarek.
Obecnie Wydziałem przewodzi prof. Benedykt Błoński.

W skład Wydziału Sztuki wchodzą: Instytut Muzyki i Instytut Sztuk Pięknych,
które prowadzą kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim dla ok. 300 studentów na kierunkach
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Absolwenci obydwu kierunków podejmują pracę jako artyści, nauczyciele i instruktorzy
oraz organizatorzy życia kulturalnego. W gronie wykładowców Wydziału znajduje się wielu wybitnych artystów w dziedzinie muzyki i sztuk wizualnych, o dorobku uznanym w Polsce i na świecie. Wydział Sztuki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura.

Instytut Muzyki  więcej>>>

Instytut Sztuk Pięknych  więcej>>>