Kierunki kształcenia

1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

2. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ