×

Działalność organizacyjna Instytutu Sztuk Pięknych

 • organizacja naboru na I rok studiów pierwszego stopnia i I roku studiów drugiego stopnia
 • opracowanie tygodniowych rozkładów zajęć, programów dydaktycznych
 • zaplanowanie działalności wystawienniczej, wyjazdów na konferencje
 • organizacja i nadzór nad praktykami
 • organizacja plenerów
 • organizowanie współpracy z ośrodkami akademickimi i instytucjami kultury lokalnej, krajowej i zagranicznej
 • udział w olsztyńskich dniach nauki
 • organizacja dnia otwartych drzwi UWM
 • udział nauczycieli akademickich jako jurorów w licznych konkursach uczelnianych, szkolnych, miejskich, itp.
 • gromadzenie zasobów bibliotecznych
 • uczestnictwo w akcjach charytatywnych