×

Komisje wydziałowe

1. Komisja dydaktyczna

 • dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska-przewodniczący
 • dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM
 • dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz
 • mgr Joanna Kotarska
 • mgr Joanna Gorczyńska

2. Komisja do spraw oceny nauczycieli akademickich

 • prof. dr hab. Benedykt Błoński, prof. zw. - przewodniczący
 • dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz
 • dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM
 • dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, prof. UWM
 • dr hab. Leszek Szarzyński, prof. UWM
 • dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM
 • dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM
 • dr hab. Adam Mieczykowski
 • dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
 • dr Izydor Borys
 • mgr Joanna Bentkowska-Hlebowicz - przedstawiciel ZNP
 • mgr Joanna Kotarska - przedstawiciel  NSZZ „Solidarność"
 • przedstawiciel samorządu studenckiego

3. Komisja Nauki i Sztuki

 • dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska-przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
 • dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM
 • dr hab. Antoni Grzybek
 • dr Ewa Gładkowska

4. Wydziałowy Zespół ds. Studenckich

 • dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska-przewodniczacy
 • dr Anna Drońska
 • mgr Ewa Wankiewicz
 • Przedstawiciele Samorządu Studenckiego (3 osoby)

5. Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 • dr Jan Połowianiuk-przewodniczący
 • dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM
 • dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz
 • dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM
 • dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM
 • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska - osoba zapraszana na posiedzenia

6. Przedstawiciele Wydziału do:

 1. Rada Biblioteczna
  dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
 2. Kolegium Wydawnicze
  dr Ewa Gładkowska
 3. Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
  dr Miłosz Piotrowski
 4. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
  dr Jan Połowianiuk

Wykaz przedstawicieli Wydziału Sztuki do senackich komisji UWM na kadencję 2016-2020

 1. Senacka Komisja Rozwoju Uczelni i Finansów
  dziekan prof. dr hab. Benedykt Błoński, prof zw.
 2. Senacka Komisja ds. Dydaktycznych
  prodziekan  dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
 3. Senacka Komisja ds. Kadrowych
  dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM
 4. Senacka Komisja ds. Nauki
  dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
 5. Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
  dr hab. Violetta Jaskólska, prof. UWM
 6. Senacka Komisja Statutowa
  dr hab. Aleksander Woźniak
 7. Komisja Etyki
  dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM
 8. Uczelniana Komisja Oceniająca ds. Nauczycieli Akademickich
  - prof.  Józef  Wojtkowiak

 

Wydziałowi Koordynatorzy

 1. Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS
  dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM
 2. Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk
  mgr Ewa Zuba
 3. Wydziałowy Koordynator ds. ECTS
  mgr Joanna Kotarska
 4. Wydziałowy Koordynator ds. Kół Naukowych
  dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM
 5. Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych
  mgr Ewa Wankiewicz