×

Raporty

JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ROK AKADEMICKI 2018/2019,SEMESTR ZIMOWY I LETNI

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na
Wydziale Sztuki" - semestr letni 2017/2018.

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Sztuki UWM - semestr zimowy 2017/2018

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Sztuki UWM – semestr letni 2016/2017


Badania dotyczące losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci 2013/2014. Badanie po trzech latach. Wydział Sztuki

Badania dotyczące losów zawodowych absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci 2012-2013. Badanie po trzech latach.

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Sztuki UWM – semestr letni 2015/16

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Sztuki UWM semestr letni 2014/15

Sprawozdanie z analizy wyników badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Sztuki UWM semestr zimowy 2014/15

Analiza badań ankietowych „Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie" - Wydział Sztuki (2013/14)

Jakość realizacji zajęć dydaktycznych - badania ankietowe Wydziału Sztuki UWM, semestr letni 2013/2014

Studia z perspektywy absolwenta - badania ankietowe Wydziału Sztuki UWM