×

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

 

Naukę na studiach podyplomowych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

mogą podjąć  absolwenci  wszystkich  kierunków  magisterskich  i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia  te  dają   uprawnienia   do   nauczania   przedmiotu    plastyka  we   wszystkich  typach  szkół  (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące) oraz w placówkach kulturalno-oświatowych.

Program  studiów  obejmuje  takie przedmioty jak:  historia sztuki, emisja głosu,  projektowanie   graficzne,  malarstwo,  rysunek,  grafika  warsztatowa, fotografia, rzeźba.

Zajęcia  prowadzone  są   w   systemie   zaocznym   3 - semestralnym  (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz  w miesiącu).

Program obejmuje 350 godzin dydaktycznych.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
- kwestionariusz osobowy
- podanie skierowane do kierownika studiów podyplomowych,
- dyplom ukończenia studiów - odpis,
- 1 zdjęcie

Dokumenty należy złożyć w  sekretarciacie  Instytutu   Sztuk  Pięknych
ul. Szrajbera 11 10-007 Olsztyn lub listownie.
Całkowity koszt studiów wynosi: 3 900zł. (1 300zł za semestr)

Planowany  termin  pierwszych  zajęć - listopad/grudzień  2019  roku  lub w momencie zebrania grupy minimum 20 osobowej.

Wszelkich    informacji     na    temat     studiów    udziela   sekretarz  studiów mgr Joanna Gorczyńska  e-mail sekretariat.isp@uwm.edu.pl lub tel. 89 524 62 15

https://www.youtube.com/watch?v=zx8hm2lrg2c