×

Władze Wydziału Sztuki

Dziekan

prof. dr hab. Benedykt Błoński, prof. zw.

Dziekan Wydziału Sztuki prof. Benedykt Błoński

10-007 Olsztyn
ul. Szrajbera 11, p. 111
tel. 89/ 524 52 23
tel./fax 89/ 524 52 27

Przyjmowanie interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 11.00 - 11.45
CZWARTEK: 10.00 - 11.30

Prodziekan

dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

10-007 Olsztyn
ul.Szrajbera 11, p. 110
tel. 89/ 524 52 21
tel./fax 89/ 524 52 27

Przyjmowanie interesantów:
WTOREK: 10.00-12.00
CZWARTEK: 10.00-12.00