Studia podyplomowe

  1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
  2. TECHNIKA Z ELEMENTAMI PLASTYKI
  3. RYTMIKA I TANIEC