×

SKŁAD RADY DZIEKAŃSKIEJ

SKŁAD RADY DZIEKAŃSKIEJ:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Benedykt Błoński - dziekan

 

Członkowie:

dr Grażyna Kobrzeniecka - Sikorska - prodziekan

dr hab. Violetta Kulikowska - Parkasiewicz, prof. UWM - przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł

dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM - przewodniczący Zespołu ds. dyscypliny sztuki muzyczne

Adam Rębisz - przewodniczący wydziałowego samorządu studenckiego

mgr. inż. Jerzy Duliban - kierownik dziekanatu