×

Egzaminy praktyczne

Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych na studia pierwszego stopnia.

Egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

Wykonanie kompozycji rysunkowej i malarskiej „martwej natury" na dużych formatach.
Oceniana jest umiejętność zestawienia prostych brył i przedmiotów codziennego użytku chrakteryzujących się interesującą kompozycją, linią, walorem, kolorystyką. Zwraca się uwagę na stosunki przestrzenne, proporcje, perspektywę, światłocień i fakturę.
Na egzamin praktyczny należy przynieść przybory do rysowania i malowania
(farby wodne, pędzle, ołówki, gumki).

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen uzyskanych na
świadectwie dojrzałości przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne

Egzaminy praktyczne Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych odbędą się
10.07.2019 r. malarstwo

11.07.2019 r. rysunek

 

Egzamin praktyczny na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

etap I
Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie:
- wykonanie na wybranym instrumencie z pamięci 2 utworów zróżnicowanych stylistycznie,
- czytanie nut a vista (na fortepianie).
etap II
Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych:
- wykonanie z pamięci bez akompaniamentu dowolnie wybranej pieśni (piosenki) 2-, 3-zwrotkowej w języku polskim,
- odtwarzanie zadanych struktur melodycznych, harmonicznych i metro-rytmicznych.
Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen uzyskanych na
świadectwie dojrzałości przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

Egzaminy praktyczne Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej odbędą się
10.07.2019 r. etap I

11.07.2019 r. etap II