×

Struktura organizacyjna Instytutu Sztuk Pięknych

DYREKTOR:
dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof UWM

tel.  89/ 524 62 96, 89/ 524 62 15
fax  89/ 527 34 09
e-mail: violettakulikowska@gmail.com

SEKRETARIAT:

ul. Szrajbera 11
10-007 Olsztyn
tel.         89/ 524 62 15
tel./fax   89/ 527 34 09
e-mail: sekretariat.isp@uwm.edu.pl

Specjalista
mgr Joanna Gorczyńska
e-mail: joanna.gorczynska@uwm.edu.pl

PRACOWNICY TECHNICZNI:

Specjalista
mgr Maja Siecińska
tel. 89/ 524 62 12

Starszy technik
mgr Marcin Piotrowicz
tel. 89/ 527 21 52

Starszy technik
mgr Ścibor Ciepielewski

Zakład Grafiki

Kierownik: dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM

Zakład Grafiki to pięć pracowni: projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, fotografii, multimediów. Wszystkie prowadzą działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą, wystawienniczą. Organizują wystawy, seminaria, sympozja i inne formy działalności promujące sztukę. Więcej >>>

Zakład Malarstwa i Rzeźby

Kierownik: dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM

Zakład składa się z trzech pracowni: malarstwa, pracowni rysunku i pracowni rzeźby.
Formy realizacji przedmiotu to głównie ćwiczenia z żywym modelem. Więcej >>>