×

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

  • dr Jan Połowianiuk-przewodniczący
  • dr hab. Marzena Huculak, prof. UWM
  • dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz
  • dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM
  • dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM
  • Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  • dr Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska - osoba zapraszana na posiedzenia