×

Działalność naukowa Instytutu Sztuk Pięknych

W Instytucie Sztuk Pięknych realizowany jest temat badawczy:

Sztuki piękne w promocji regionu warmińsko-mazurskiego

Dokonania naukowe pracowników Instytutu Sztuk Pięknych obejmują następujące formy działalności:

  • publikacje w czasopismach naukowych
  • udział w konferencjach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
  • funkcje promotorów i recenzentów w przewodach habilitacyjnych i doktorskich
  • wydawanie, opracowanie katalogów, albumów indywidualnych oraz zbiorowych pracowników Instytutu Sztuk Pięknych.

Temat badawczy: Sztuki piękne w promocji regionu warmińsko-mazurskiego

W ramach badań statutowych (po wcześniejszych przygotowaniach) zostały zorganizowane wspólne akcje plastyczne połączone z wystawami prac w Offenburgu (Niemcy) oraz Olsztynie (z udziałem pracowników i studentów z Offenburga).

Przy wsparciu organizacyjnym i finansowym władz miasta i UWM został zorganizowany wyjazd do Perugii (Włochy) połączony z objazdem naukowym głównych miast włoskich. W Perugii została zorganizowana duża wystawa prac nauczycieli akademickich Instytutu Sztuk Pięknych (wraz z katalogiem „Segni nell'Arte, Znaki w sztuce".