×

Historia Instytutu Sztuk Pięknych

Instytut Sztuk Pięknych powstał po wielokrotnych przekształceniach organizacyjnych:

  • 1990 - powołanie Zakładu Wychowania Plastycznego oraz uruchomienie studiów licencjackich,
  • 1994 - przekształcenie Zakładu Wychowania Plastycznego w Katedrę Wielozakładową Wychowania Plastycznego oraz uruchomienie studiów magisterskich,
  • 1996 - powołanie Instytutu Wychowania Plastycznego. W połączeniu z Instytutem Wychowania Muzycznego powstał Wydział Wychowania Artystycznego,
  • 1999 - w związku z utworzeniem Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Wychowania Plastycznego został włączony do Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego,
  • 2000 - Została zmieniona nazwa z Instytutu Wychowania Plastycznego na Instytut Sztuk Pięknych,
  • 2001 - Przekształcenie Instytutu Sztuk Pięknych w Katedrę Sztuk Pięknych, w związku z nowymi zasadami organizacyjnymi w UWM
    Jednostką kierowali następujący artyści: prof. Józef Słobosz, prof. Adolf Gwozdek, prof. Janusz Kaczmarski, prof. Adolf Szczepiński, prof. Stanisław Trzeszczkowski, prof. Piotr Obarek.Rozwój kierunku następował wraz z rozwojem artystycznym i naukowym kadry. Pracownicy dydaktyczni przeprowadzali przewody artystyczne pierwszego i drugiego stopnia w dziedzinach: malarstwa, grafiki, projektowania graficznego, oraz nastąpił rozwój w zakresie przedmiotów teoretyczno-metodycznych,
  • 2008 - przekształcenie Katedry Sztuk Pięknych w Instytut Sztuk Pięknych