Plany zajęć

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia licencjackie/semestr letni

 

ROK I

 

 

ROK II

 

ROKIII
Studia magisterskie/semestr letni

 

ROK I MUZYKA ESTRADOWA

 

ROK I EDUKACJA MUZYCZNA SZKOLNA

 

 

ROK II MUZYKA ESTRADOWA

 

ROK II EDUKACJA MUZYCZNA SZKOLNA

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia licencjackie/semestr letni
ROK I ROK II ROK III
Studia magisterskie/semestr leti
ROK I ROK II  

Harmonogram realizacji zajęć w systemie kształcenia ogólnego, w systemie modułowym ogólnouczelnianym, w roku akademickim 2018/2019 semestr letnim

Zapisy na przedmioty do wyboru