×

Kierunki kształcenia i kryteria kwalifikacji

Kierunki kształcenia

Na Wydziale Sztuki prowadzone są dwa kierunki kształcenia w formie studiów stacjonarnych - pierwszego i drugiego stopnia, tj.:

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 sem.
Studia drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.

 - muzyka estradowa

 - edukacja muzyczna szkolna

kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia pierwszego stopnia – licencjackie
6 sem.
Studia drugiego stopnia – magisterskie
4 sem.

Kryteria kwalifikacji

Lp. Kierunek studiów Kryteria kwalifikacji w systemie tzw. "nowej matury"

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości1
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej):

1. Biologia                      5. Matematyka

2. Historia                      6. Język polski

3. Historia sztuki            7. Język obcy nowożytny*

4. Geografia

Egzaminy praktyczne:

1. Rysunek

2. Malarstwo

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości2
Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej):

1. Biologia                    4. Język polski

2. Historia                    5. Język obcy nowożytny*

3. Historia sztuki             6. Matematyka

Egzaminy praktyczne:

1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych3

 

Lp.

Kierunek studiów

Kryteria kwalifikacji w systemie tzw. "starej matury"

1

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości1
Uwzględniane przedmioty:

1.Historia lub geografia lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny*

Egzaminy praktyczne:

1. Rysunek

2. Malarstwo

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości 2
Uwzględniane przedmioty:

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny*

Egzaminy praktyczne:

1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych3

1 do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne

2 do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

3 do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

*język nowożytny do wyboru przez kandydata