Samorząd studencki

RADA WYDZIAŁOWA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

e-mail: ws.samorzadstudencki@gmail.com

PRZEWODNICZĄCY
Jakub Cybula
kontakt: tel. 696-773-064
e-mail: cybulajazz@gmail.com

WICEPRZEWODNICZĄCE
Anna Przegrocka
kontakt: tel. 665-274-736,
e-mail: annaprzegrocka@gmail.com

Kinga Gutmańska
kontakt: tel. 724-039-977
e-mail: kgutmanska@op.pl

Aleksandra Januszczak
kontakt: tel. 512-324-421,
e-mail: aleksandra.januszczak@gmail.com

DELEGAT do RUSS
Aleksandra Jabłońska
kontakt: tel. 665-421-881
e-mail: ale.jablon@gmail.com