×

TECHNIKA Z ELEMENTAMI PLASTYKI

Naukę   na  studiach  podyplomowych
Technika   z  elementami  plastyki  w zreformowanej szkole

mogą     podjąć    absolwenci   wszystkich     kierunków     magisterskich  
z  przygotowaniem pedagogicznym.

Studia  te  dają   uprawnienia   do   nauczania   przedmiotu    technika  we   wszystkich  typach  szkół  (szkoły podstawowe,  licea ogólnokształcące) oraz w placówkach kulturalno-oświatowych.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: wychowanie komunikacyjne, elektronika, elektrotechnika, mechanika, materiałoznawstwo, dokumentacja  techniczna, malarstwo, rysunek, grafika rzeźba, projektowanie graficzne, emisja głosu, zasady BHP.

Zajęcia    prowadzone   są    w   systemie   zaocznym   3-semestralnym  (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz  w miesiącu).

Program obejmuje 350 godzin dydaktycznych.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
- kwestionariusz osobowy,
- podanie skierowane do kierownika studiów podyplomowych, 
- dyplom ukończenia studiów - odpis,
- 1 zdjęcie

Dokumenty należy złożyć w  sekretarciacie  Instytutu   Sztuk  Pięknych
ul. Szrajbera 11 10-007 Olsztyn lub listownie.

Całkowity koszt studiów wynosi: 3 900zł. (1 300zł za semestr)

Planowany  termin  pierwszych  zajęć - listopad/grudzień  2019  roku  lub w momencie zebrania grupy minimum 20 osobowej.

Wszelkich    informacji    na   temat    studiów    udziela     sekretarz   studiów mgr Joanna Gorczyńska  e-mail sekretariat.isp@uwm.edu.pl lub tel. 89 524 62 15

https://www.youtube.com/watch?v=i-rmyHPd37M