Katedra Nauk o Sztuce i Wiedzy o Kulturze

Katedra Nauk o Sztuce i Wiedzy o Kulturze powstała w 2016r. Skupia środowisko naukowe wywodzące się z Instytutu Muzyki i Instytutu Sztuk Pięknych. Te dwa filary decydują o dwutorowej tematyce badań, która zogniskowana jest wokół muzyki i sztuk pięknych. Mimo krótkiej historii Katedra może poszczycić się m.in. organizacją Międzynarodowej Konferencji pt. Feliks Nowowiejski i jemu współcześni wobec idei muzycznych przełomu XIX i XXw., (24-25 listopada 2016). Obecnie członkowie Katedry reprezentują dwa obszary: sztuk muzycznych (specjalność teoria muzyki) oraz nauk o sztuce. W ich badaniach dominuje refleksja nad muzyką współczesną, sztuką regionu, organizacją życia artystycznego, recepcją i edukacją w sferze sztuki. W Katedrze także intensywnie prowadzone są prace nad życiem i twórczością Feliksa Nowowiejskiego – kompozytora o szczególnym znaczeniu dla regionu Warmii i Mazur.