Wybory przedstawiciela do senatu UWM 2020

Dnia 16 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali 312 odbędzie się zebranie wyborcze uzupełniające w celu dokonania wyboru przedstawiciela do Senatu UWM na kadencję 2016 - 2020 z grupy nauczycieli akademickich Wydziału posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.