×

dr Ewa Gładkowska

Historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno- Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego.
Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów.
Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur.
Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.