×

dr hab. Marek Szczęsny, prof. UWM

Urodziłem się 16 lipca 1965 r. w Bydgoszczy. Studia ukończyłem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim1992/93 w zakresie malarstwa
w pracowni prof. Zygmunta Kotlarczyka. Profesor wywarł duży wpływ na moje życie. Popierał moje starania
bym miał dalej kontaktz malarstwem. Zaangażował się czynnie w sprawę mojego wyjazdu na stypendium do Włoch. Natomiastw czasie studiów, podczas zajęć w pracowni przekazał mi zamiłowanie do malarstwa oraz wiele ze swojego warsztatu i kunsztu jako artysta.
Posiadam także aneks w specjalizacji witrażu katedralnego u prof. Romualda Drzewieckiego. Wiele czasu spędzałem w pracowni witrażowej, był to drugi biegun moich zainteresowań. Napisałem także pracę teoretyczną o punktach stycznych współczesnego malarstwa polskiego z malarstwem włoskim.
Z uwagi na swoją działalność i znajomość języka włoskiego w 1993 r. Zostałem zakwalifikowany na stypendium do Włoch przez polskie Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie. Kandydaturę poparła mieszana komisja polsko-włoska złożona z pracowników departamentów współpracy kulturalnej z zagranicą i w ten sposób rozpocząłem staż na Akademii Sztuk Pięknych we Florencji pod kierunkiem renomowanego i radykalnego profesora Giorgio Uliviego . W czerwcu 1994 r zakończyłem pobyt we Florencji
i przedłużyłem stypendium o pobyt na Uniwersytecie w Sienie, ale podjąłem pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie u prof. Janusza Kaczmarskiego. Właśnie rozpoczęto przekształcanie szkoły w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Zostałem opiekunem koła naukowego malarstwa i rysunku przez 3-lata.
W 1999 uzyskałem specjalizacje 1 stopnia z malarstwa i tytuł dr na ASP w Gdańsku.
Z uwagi na znajomość języka niemieckiego i włoskiego jestem koordynatorem wymiany systemu Erasmus, prowadzę współprace z ASP Torino i ASP Perugia i Uni Heidelberg. Miałem wykłady autorskie w Turynie, Neustadt i Heidelbergu.
Otrzymałem kilka wyróżnień i nagród na biennale w Olsztynie (trzykrotnie) oraz Bydgoszczy i Tarnowie.
Jestem czynnym członkiem ZPAP i biorę udział w ważniejszych konkursach i imprezach okolicznościowych takich jak 50-lecie Warmii i Mazur. W plenerze ZPAP w Kętrzynie w 2010 i 100-lecie ZPAP.
Stale współpracuję z BWA i Galerią Miejską w Olsztynie, BWA w Bydgoszczy oraz Galerią Centrum Kultury Mazowieckiej w Warszawie. W 2004 roku w Muzeum Warmii i Mazur pracowałem twórczo
w projekcie "Malarstwo na papierze". A w 2012 byłem komisarzem wystawy „Mistrz i uczeń" w tym muzeum na Zamku w Reszlu.
Brałem udział w unijnym programie ,,Soutine", byłem uczestnikiem plenerów w Wilnie i na Sycylii.
W wyniku wymiany niemiecko-polskiej miałem wystawy w Ellingen w 2006 roku w galerii Caritas w Mannheim oraz Neustadt.
Udzielam się czynnie w stowarzyszeniu ,,Areszt Sztuki". Organizujemy wspólne wystawy
i projekty artystyczne w Polsce, Niemczech, Francji i Włoszech opierając się na zasadzie współpracy miast bliźniaczych.
Współpracuję z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie, zorganizowałem tam wystawę niemiecko-polską Begegnung z profesorem Volkerem Elwangerem z ASP w Mainz.
4 lata (do 2013) pełnię funkcję kierownika Zakładu Malarstwa Rzeźby i Rysunku na UWM.
W 2008 roku obroniłem prace habilitacyjną w UMK Toruń zatytułowaną „Siły przyrody w malarstwie".
W 2010 uzyskałem stypendium „marszałkowskie" od Marszałka województwa J. Protasa.
W 2011 otrzymałem tytuł profesora UWM Olsztyn.