Praktyki

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019

Uwaga! Studenci realizujący praktykę zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Opiekunowie praktyk:

Rodzaj praktykiOpiekun praktyki
Praktyka duszpasterskaHubert Tryk, ks. dr
Praktyka dydaktyczna P-I (wychowanie do życia w rodzinie)Czupryński Wojsław, ks. dr

Praktyka dydaktyczna P-II (wychowanie do życia w rodzinie)

Praktyka dydaktyczna (wiedza o społeczeństwie)

Czupryński Wojsław, ks. dr

 

Czupryński Wojsław, ks. dr

Praktyka dydaktyczna (religia)Bielinowicz Adam, ks. dr

 

Praktyka w żłobku/przedszkolu

 

Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr

Praktyka sądowa (kuratorska)Opalach Cezary, ks. dr
Praktyka w placówkach pomocy społ.

Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr

Praktyka w zakresie mediacji rodzinnejKamilewicz-Rucińska Danuta, dr
Praktyka w zakresie mediacji w sądach powszechnychOpalach Cezary, ks. dr
Praktyka w instytucjach świadczacych wieloaspektową pomoc rodzinie
Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr

Praktyka w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

 

Praktyka charytatywno-ewangelizacyjna

Czupryński Wojsław, ks. dr

 

Opalalach Cezary, ks. dr

 

Przygotowanie dokumentacji:

  • mgr Magdalena Białach
  • mgr Magdalena Pachla

Regulaminy praktyk:

Zarządzenie Nr 35/2019  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

Zarządzenie Nr 36/2019 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich

Dokumenty do pobrania:

UMOWY DRUKUJEMY DWUSTRONNIE !