Praktyki

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023

Uwaga! Studenci realizujący praktykę zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Opiekunowie praktyk:

Rodzaj praktykiOpiekun praktyki
Praktyka duszpasterskaRopiak Sławomir, ks. dr hab. prof. UWM
Praktyka dydaktyczna (wychowanie do życia w rodzinie)Czupryński Wojsław, ks. dr hab.

Praktyka dydaktyczna  (wychowanie do życia w rodzinie)

Praktyka w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Czupryński Wojsław, ks. dr hab.

 

Czupryński Wojsław, ks. dr hab.

Praktyka katechetyczna w szkole (religia)Bielinowicz Adam, ks. dr hab. prof. UWM

Praktyka w żłobku/przedszkolu

 Mikołajczak Sylwia, dr

Praktyka sądowa (kuratorska)Opalach Cezary, ks. dr
Praktyka w placówkach pomocy społ.

Kulesz Zbigniew, ks. dr

Praktyka w zakresie mediacji rodzinnejMikołajczak Sylwia, dr
Praktyka w zakresie mediacji w sądach powszechnychOpalach Cezary, ks. dr
Praktyka w instytucjach świadczacych wieloaspektową pomoc rodzinie

Kulesz Zbigniew, ks. dr

Praktyka zawodowa 1 -nauki o rodzienie II stopnia

Praktyka zawodowa 2 -nauki o rodzienie II stopnia

Praktyka zawodowa 3 -nauki o rodzienie II stopnia

Praktyka zawodowa 4 -nauki o rodzienie II stopnia

Praktyka zawodowa 5 -nauki o rodzienie II stopnia

 

Praktyka zawodowa 1 -nauki o rodzienie I stopnia

Praktyka charytatywno-ewangelizacyjna

Praktyka katechetyczno-ewangelizacyjna

Praktyka liturgiczno-ewangelizacyjna

Mączka Ewelina, dr

Mikołajczak Sylwia, dr

Opalach Cezary, ks. dr

Kulesz Zbigniew, ks. dr

Kulesz Zbigniew, ks. dr

Mączka Ewelina, dr

Opalalach Cezary, ks. dr

Czupryński Wojsław, ks. dr hab.

Ropiak Sławomir, ks. dr hab. prof. UWM

Regulaminy praktyk:

Zarządzenie Nr 54/2021  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 11 maja 2021roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

Zarządzenie Nr 53/2021 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich

Dokumenty do pobrania:

UMOWY DRUKUJEMY DWUSTRONNIE !

Przygotowanie dokumentacji:

  • mgr Magdalena Białach
  • mgr Magdalena Pachla