Praktyki

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2021/2022

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021

Uwaga! Studenci realizujący praktykę zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Istnieje możliwość ubezpieczenia się w dziekanacie do 26 listopada 2021r. Składka 55zł lub 75 zł.

Opiekunowie praktyk:

Rodzaj praktykiOpiekun praktyki
Praktyka duszpasterskaRopiak Sławomir, ks. dr hab.
Praktyka dydaktyczna (wychowanie do życia w rodzinie)Czupryński Wojsław, ks. dr

Praktyka dydaktyczna  (wychowanie do życia w rodzinie)

Praktyka w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Czupryński Wojsław, ks. dr

 

Czupryński Wojsław, ks. dr

Praktyka katechetyczna w szkole (religia)Bielinowicz Adam, ks. dr hab.

Praktyka w żłobku/przedszkolu

 Mikołajczak Sylwia, dr

Praktyka sądowa (kuratorska)Opalach Cezary, ks. dr
Praktyka w placówkach pomocy społ.

Kulesz Zbigniew, ks. dr

Praktyka w zakresie mediacji rodzinnejMikołajczak Sylwia, dr
Praktyka w zakresie mediacji w sądach powszechnychOpalach Cezary, ks. dr
Praktyka w instytucjach świadczacych wieloaspektową pomoc rodzinie
Kulesz Zbigniew, ks. dr

Praktyka zawodowa 1

 

Praktyka charytatywno-ewangelizacyjna

Praktyka katechetyczno-ewangelizacyjna

Praktyka liturgiczno-ewangelizacyjna

dr Ewelina Mączka

 

Opalalach Cezary, ks. dr

Czupryński Wojsław, ks. dr

Ropiak Sławomir, ks. dr hab.

 

Przygotowanie dokumentacji:

  • mgr Magdalena Białach
  • mgr Magdalena Pachla

Regulaminy praktyk:

Zarządzenie Nr 54/2021  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 11 maja 2021roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

Zarządzenie Nr 53/2021 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich

Dokumenty do pobrania:

UMOWY DRUKUJEMY DWUSTRONNIE !