Sekretariat

 • ul. Kard. Hozjusza 15,11-041 Olsztyn
 • pokój 23
 • tel. 89 5239120
 • email:sekretariat.teologia@uwm.edu.pl
 • Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piatek: 9.00-14.00

 

mgr Beata Żurawska
e-mail: beata.zurawska@uwm.edu.pl
 • obsługa badań naukowych (ewidencja, faktury) i współpracy z zagranicą
 • sprawy związane z zatrudnieniem i przebiegiem zatrudnienia nauczycieli akdemickich (umowy cywilno-prawne, konkursy)
 • inwentaryzacja Wydziału
 • ewidencja publikacji naukowych nauczycieli akademickich
 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wystawianie skierowań i ewidencjonowanie terminowości wykonywania badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • organizacja i dystrybucja zakupów
 • konsultacje oraz obsługa delegacji służbowych nauczycieli akademickich
mgr Beata Żurawska 

mgr Sylwia Mikołajczak 

e-mail: sylwia.mikolajczak@uwm.edu.pl

 • obsługa administracyjna spraw dziekana
 • obsługa administracyjna rad wydziału (zaproszenia, przygotowanie i ewidencja uchwał, protokołowanie, pisma)
 • ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • prowadzenie dokumentacji przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora
 • obsługa administracyjna planów i wykonania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz doktorantów
 mgr Sylwia Mikołajczak