Komisje, zespoły, funkcje

Rada Dziekańska:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM - przewodniczący
 • ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM
 • dr hab. Katrzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • ks. prof. dr hab. Jacek J. Pawlik
 • ks. prof. dr hab. Lucjan Świto
 • prof. dr hab. Michał Wojciechowski
 • prof. dr hab. Anna Zellma
 • mgr Magdalena Białach
 • dr Ewelina M. Mączka
 • Julia Sobolewska (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM - przewodniczący
 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
 • ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

 • ks. dr hab. Roman Szewczyk - przewodniczący
 • ks. dr Zbigniew Kulesz

Komisja skrutacyjna Rady Naukowej Dyscypliny:

 • dr Maria Piechocka-Kłos - przewodnicząca
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • Ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM - przewodniczący
 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz
 • ks. dr Cezary Opalach
 • dr Maria Piechocka-Kłos
 • dr Sylwia Mikołajczak - sekretarz
 • mgr lic. Zofia Szon - przedstawiciel RWSD

Wydziałowy Zespół Audytu Wewnętrznego:

 • ks. dr Zbigniew Kulesz - przewodniczący
 • vacat

Komisja ds. oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

 • ks. dr hab. Roman Szewczyk - przewodniczący

Zespół ds. weryfikacji i potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego

 • ks. dr Zdzisław Kieliszek - przewodniczący
 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
 • ks. dr hab. Roman Szewczyk
 • mgr Magdalena Białach

Komisjia ds. kształcenia o profilu ogólnoakademicki

 • Ks. dr Zdzisław Kieliszek  - przewodniczący;
 • Prof. dr hab. Anna Zellma;
 • Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM;
 • Ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM;
 • Ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM;
 • Dr hab. Aleksandra Nalewaj;
 • Mgr Magdalena Białach – sekretarz;
 • Bartosz Budny – przedstawiciel studentów

Komisja ds. kształcenia o profilu praktycznym

 • Ks. dr Zdzisław Kieliszek  - przewodniczący;
 • Dr hab. Katarzyna Parzych-Balkiewicz, prof. UWM;
 • Ks. dr Wojsław Czupryński;
 • Ks. dr Zbigniew Kulesz;
 • Dr Sylwia Mikołajczak;
 • Ks. dr Cezary Opalach;
 • Mgr Magdalena Białach – sekretarz;
 • Julia Sobolewska – przewodnicząca RWSS

Kierownik Studiów Doktoranckich:

 • ks. prof. dr hab. Jacek Jan Pawlik

Koordynator ds. kontaktu ze szkołami:

 • prof. dr hab. Anna Zellma

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej:

 • ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM

Koordynator programu Erasmus:

 • ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM

Administrator strony internetowej:

 • ks. dr hab. Adam Bielinowicz, prof. UWM

Administrator fanpage na portalu facebook.com

 • ks. dr hab. Adam Bielinowicz, prof. UWM

Wydziałowy opiekun osób z niepełnosprawnością:

 • dr Sylwia Mikołajczak

Kierownik praktyk studenckich:

 • ks. dr Zdzisław Kieliszek

Zespół Wydawniczy:

 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM - przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • dr Maria Piechocka-Kłos 

 Przedstawiciele Wydziału Teologii w:

Senacie:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Radzie Edukacyjnej:

 • prof. dr hab. Anna Zellma
 • ks. dr Zdzisław Kieliszek

Uniwersyteckiej Radzie Doskonałości Naukowej:

 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM

Senackiej Komisji Współpracy Międzynarodowej:

 • ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM

Senackiej Komisji ds. kadrowych:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

 Senackiej Komisji Statutowej:

 • ks. prof. dr hab. Lucjan Świto

Uczelniany Zespół ds. Promocji UWM

 • ks. dr hab. Adam Bielinowicz, prof. UWM

Redakor Wydziałowy do Kolegium Wydawniczego:

 • ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM

Radzie Bibliotecznej:

 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • vacat

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 • ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM