Komisje, zespoły, funkcje

Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Rozwoju:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM - przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • ks. dr hab.  Karol Jasiński
 • ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek
 • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski
 • prof. zw. dr hab. Anna Zellma

Konsultorzy

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia:

 • Ks. dr Zdzisław Kieliszek - przewodniczący
 • ks. dr hab. Karol Jasiński
 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek
 • prof. zw. dr hab. Anna Zellma
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Rabczyński
 • ks. dr Hubert Tryk
 • mgr Magdalena Białach
 • mgr Mateusz Rutynowski - przedstawiciel RWSD
 • Mateusz Kaczmarczyk - przedstawiciel RWSS

Konsultorzy

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej:

 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - przewodniczący
 • ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Hajduk
 • ks. prof. zw. dr hab. Marian Machinek
 • ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty
 • prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski
 • ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
 • ks. dr hab. Karol Jasiński
 • mgr lic. Zofia Szon

Konsultorzy

Wydziałowa Komisja ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem:

 • ks. dr hab. Karol Jasiński - przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
 • ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM
 • dr hab. Aleksandra Nalewaj
 • ks. dr Adam Bielinowicz
 • ks. dr Wojsław Czupryński
 • dr Maria Piechocka-Kłos
 • ks. dr Hubert Tryk
 • mgr Magdalena Pachla
 • mgr lic. Helena Kuczyńska - przedstawiciel RWSD
 • Mateusz Sikorski - przedstawiciel RWSS

Konsultorzy

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM - przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • ks. dr hab. Karol Jasiński
 • ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
 • ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

 • ks. dr hab. Roman Szewczyk - przewodniczący
 • ks. dr Zbigniew Kulesz

Komisja skrutacyjna Rady Wydziału:

 • dr Maria Piechocka-Kłos - przewodnicząca
 • ks. dr Wojsław Czupryński - wiceprzewodniczący
 • mgr Janusz Ruciński

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • Ks. dr hab. Paweł Rabczyński - przewodniczący
 • ks. dr hab. Marek Karczewski
 • dr Maria Piechocka-Kłos
 • dr Sylwia Mikołajczak - sekretarz
 • mgr lic. Zofia Szon - przedstawiciel RWSD
 • Daniel Bojarski - przedstawiciel RWSS

Konsultorzy

Wydziałowy Zespół Audytu Wewnętrznego:

 • vacat - przewodniczący
 • ks. dr Hubert Tryk

Komisja ds. oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

 • ks. dr hab. Roman Szewczyk - przewodniczący
 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz
 • ks. dr Cezary Opalach

Zespół ds. weryfikacji i potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego

 • ks. dr Zdzisław Kieliszek - przewodniczący
 • ks. dr hab. Karol Jasiński
 • ks. dr hab. Roman Szewczyk
 • mgr Magdalena Białach

Kierownik Studiów Doktoranckich:

 • ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM

Koordynator ds. kontaktu ze szkołami:

 • prof. zw. dr  hab. Anna Zellma

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej:

 • ks. dr Marek Jodkowski

Koordynator programu Erasmus:

 • ks. dr Marek Jodkowski

Administrator strony internetowej:

 • ks. dr Adam Bielinowicz

Administrator fanpage na portalu facebook.com

 • ks. dr Adam Bielinowicz

Administrator sieci komputerowej:

 • ks. dr Tomasz Garwoliński

Opiekun ds. studentów niepełnosprawnych:

 • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM

Kierownik praktyk studenckich:

 • ks. dr Zdzisław Kieliszek

Przedstawiciele Wydziału Teologii w:

Senacie:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
 • ks. dr hab. Karol Jasiński
 • ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM

Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych:

 • ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • ks. dr hab. Karol Jasiński

Senackiej Komisji ds. Kadrowych:

 • ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty

Senackiej Komisji Nauki:

 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

 Senackiej Komisji Współpracy Międzynarodowej:

 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek

Senackiej Komisji Etyki:

 • prof. zw. dr hab. Anna Zellma

 Senackiej Komisji Statutowej:

 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM

Uczelniany Zespół ds. Promocji UWM

 • ks. dr Adam Bielinowicz

Uczelnianej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich:

 • ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk

Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich:

 • prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski

Uczelnianej Komisji Wyborczej:

 •  ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM

Uczelnianym Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • dr Maria Piechocka-Kłos

Redaktor Wyziałowy do Kolegium Wydawniczego:

 • ks. dr Marek Jodkowski

Radzie Bibliotecznej:

 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Radzie Archiwalnej:

 • ks. prof. zw. dr hab. Jan Wiśniewski

Pełnomocnik Dziekana ds. transferu technologii Wydziału Teologii

 • ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • dr Danuta Kamilewicz-Rucińska

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 • ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM