Komisje, zespoły, funkcje

Rada Dziekańska:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM - przewodniczący
 • ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM
 • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
 • dr hab. Katrzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski
 • prof. zw. dr hab. Anna Zellma
 • mgr Magdalena Białach
 • dr Sylwia Mikołajczak

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM - przewodniczący
 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
 • ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
 • ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

 • ks. dr hab. Roman Szewczyk - przewodniczący
 • ks. dr Zbigniew Kulesz

Komisja skrutacyjna Rady Naukowej Dyscypliny:

 • dr Maria Piechocka-Kłos - przewodnicząca
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • ks. mgr Łukasz Kowalski

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • Ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM - przewodniczący
 • ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
 • dr Maria Piechocka-Kłos
 • dr Sylwia Mikołajczak - sekretarz
 • mgr lic. Zofia Szon - przedstawiciel RWSD
 • Daniel Bojarski - przedstawiciel RWSS

Wydziałowy Zespół Audytu Wewnętrznego:

 • ks. dr Zbiegniew Kulesz - przewodniczący
 • ks. dr Hubert Tryk

Komisja ds. oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

 • ks. dr hab. Roman Szewczyk - przewodniczący
 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz
 • ks. dr Cezary Opalach

Zespół ds. weryfikacji i potwierdzania kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego

 • ks. dr Zdzisław Kieliszek - przewodniczący
 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
 • ks. dr hab. Roman Szewczyk
 • mgr Magdalena Białach

Kierownik Studiów Doktoranckich:

 • ks. prof. dr hab. Jacek Jan Pawlik

Koordynator ds. kontaktu ze szkołami:

 • prof. zw. dr  hab. Anna Zellma

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej:

 • ks. dr hab. Marek Jodkowski

Koordynator programu Erasmus:

 • ks. dr hab. Marek Jodkowski

Administrator strony internetowej:

 • ks. dr Adam Bielinowicz

Administrator fanpage na portalu facebook.com

 • ks. dr Adam Bielinowicz

Opiekun ds. studentów niepełnosprawnych:

 • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM

Kierownik praktyk studenckich:

 • ks. dr Zdzisław Kieliszek

Zespół Wydawniczy:

 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM - przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • dr Maria Piechocka-Kłos 

 

Przedstawiciele Wydziału Teologii w:

Senacie:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
 • ks. prof. dr hab. Jacek J. Pawlik
 • dr Maria Piechocka-Kłos

Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów:

 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Radzie Edukacyjnej:

 • prof. zw. dr hab. Anna Zellma
 • ks. dr Zdzisław Kieliszek

Uniwersyteckiej Radzie Doskonałości Naukowej:

 • ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM

Senackiej Komisji Współpracy Międzynarodowej:

 • ks. prof. dr hab. Marian Machinek

Senackiej Komisji Etyki:

 • prof. zw. dr hab. Anna Zellma

 Senackiej Komisji Statutowej:

 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM

Uczelniany Zespół ds. Promocji UWM

 • ks. dr Adam Bielinowicz

Uczelnianej Komisji ds. Ocen Nauczycieli Akademickich:

 • ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk

Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich:

 • prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski

Uczelnianej Komisji Wyborczej:

 •  vacat

Uczelnianym Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

 • dr Maria Piechocka-Kłos

Redaktor Wydziałowy do Kolegium Wydawniczego:

 • ks. dr hab. Marek Jodkowski

Radzie Bibliotecznej:

 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • ks. dr hab. Antoni Jucewicz

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • dr Danuta Kamilewicz-Rucińska

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 • ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM