Rada Naukowa Dyscypliny nauki teologiczne

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Decyzją nr 128/2019 z dniem 10 pazdziernika 2019 r.  powołał Radę Naukową Dyscypliny nauki teologiczne na okres do 31 grudnia 2021r. w nastepującym składzie:

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny- ks. dr hab. Karol Jasiński
Decyzja Nr 156/2019 Rektora Uniwersyetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 pazdziernika 2019 r. w sprawie powołania do pełenienia funkcji Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny - ks. dr hab. Paweł Rabczyński
Decyzja nr 176/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 pazdziernika 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne

ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
ks. prof. dr hab. Marian Machinek
prof. dr hab. Michał Wojciechowski
prof. zw. dr hab. Anna Zellma
ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
dr Maria Piechocka-Kłos
ks. mgr lic. Łukasz Kowalski - przedstawiciel doktorantów