Rada Naukowa Dyscypliny nauki teologiczne

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Decyzją nr 128/2019 z dniem 10 pazdziernika 2019 r.  powołał Radę Naukową Dyscypliny nauki teologiczne na okres do 31 grudnia 2021r. w nastepującym składzie:

 

Przewodniczący RND - ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM

Zastępca Przewodniczącego RND - ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM

ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
ks. prof. dr hab. Marian Machinek
prof. dr hab. Michał Wojciechowski
prof. zw. dr hab. Anna Zellma
ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
dr Maria Piechocka-Kłos
ks. mgr lic. Łukasz Kowalski - przedstawiciel doktorantów