Rada Naukowa Dyscypliny nauki teologiczne

Przewodniczący RND - ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
Zastępca Przewodniczącego RND - ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM

ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
ks. prof. dr hab. Marian Machinek
ks. prof. dr hab. Lucjan Świto
prof. dr hab. Michał Wojciechowski
prof. dr hab. Anna Zellma
ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM
ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
dr Maria Piechocka-Kłos