Katedry

KATEDRA TEOLOGII BIBLIJNEJ
1. prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski - kierownik
2. ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
3. ks. dr hab. Bogdan Matysiak, prof. UWM
4. ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
5. dr hab. Aleksandra Nalewaj

KATEDRA TEOLOGII DOGMATYCZNEJ I FUNDAMENTALNEJ - http://uwm.edu.pl/ztdif/
1. dr hab. K. Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - kierownik
2. ks. prof. zw. dr hab. Jan Wiśniewski
3. ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
4. dr Maria Piechocka-Kłos
5. ks. dr Paweł Rabczyński

KATEDRA PRAWA KANONICZNEGO I FILOZOFII
1. ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM - kierownik
2. ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
3. ks. dr hab. Roman SzewczyK
4. ks. dr hab. Karol Jasiński
5. ks. dr Zdzisław Kieliszek
6. ks. dr Janusz Ostrowski

KATEDRA TEOLOGII MORALNEJ I ETYKI - http://uwm.edu.pl/tmor/
1. ks. prof. zw. dr hab. Marian Machinek - kierownik
2. ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn
3. ks. dr Jan Guzowski
4. ks. dr Marek Jodkowski
5. ks. dr Antoni Jucewicz

KATEDRA TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI - http://www.uwm.edu.pl/ktpik/
1. prof. zw. dr hab. Anna Zellma - kierownik
2. ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Hajduk
3. ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty
4. ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
5. ks. dr Wojsław Czupryński
6. ks. dr Hubert Tryk

KATEDRA NAUK O RODZINIE - http://www.uwm.edu.pl/knor/
1. dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM - kierownik
2. ks. dr hab. Piotr Duksa, prof UWM
3. ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
4. ks. dr Adam Bielinowicz
5. dr Danuta Kamilewicz-Rucińska
6. ks. dr Cezary Opalach
7. ks. dr Zbigniew Kulesz