Katedry

KATEDRA FILOZOFII I PRAWA KANONICZNEGO

1. ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM - kierownik
2. ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM
3. ks. dr hab. Karol Jasiński
4. ks. dr hab. Roman Szewczyk
5. ks. dr Zdzisław Kieliszek

 

KATEDRA NAUK BIBLIJNYCH I HISTORYCZNYCH

1. prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski - kierownik
2. ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
3. ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
4. dr hab. Aleksandra Nalewaj
5. ks. dr Marek Jodkowski
6. dr Maria Piechocka-Kłos

 

KATEDRA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ, DOGMATYCZNEJ I MORALNEJ 

1. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - kierownik
2. ks. prof. dr hab. Marian Machinek
3. ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
4. ks. dr Jan Guzowski
5. ks. dr hab. Antoni Jucewicz
6. ks. dr hab. Paweł Rabczyński

 

KATEDRA TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI 

1. prof. zw. dr hab. Anna Zellma - kierownik
2. ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Hajduk
3. ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
4. ks. dr Adam Bielinowicz
5. ks. dr Wojsław Czupryński
6. ks. dr Hubert Tryk

 

KATEDRA NAUK O RODZINIE 

1. dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM - kierownik
2. ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
3. dr Danuta Kamilewicz-Rucińska
4. ks. dr Zbigniew Kulesz
5. ks. dr Cezary Opalach