Katedry

KATEDRA FILOZOFII I PRAWA KANONICZNEGO

 1. ks. prof. dr hab. Lucjan Świto - kierownik
 2. ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
 3. ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM
 4. ks. dr hab. Roman Szewczyk
 5. dr Maria Piechocka-Kłos
 6. ks. dr Zdzisław Kieliszek

  

KATEDRA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ, DOGMATYCZNEJ I NAUK BIBLIJNYCH 

 1. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - kierownik
 2. prof. dr hab. Michał Wojciechowski
 3. ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
 4. ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM
 5. ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
 6. ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
 7. dr hab. Aleksandra Nalewaj

 

 KATEDRA TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI 

  1. prof. dr hab. Anna Zellma - kierownik
  2. ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
  3. ks. dr hab. Adam Bielinowicz, prof. UWM
  4. ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
  5. ks. dr Wojsław Czupryński

 

 KATEDRA TEOLOGII MORALNEJ I NAUK O RODZINIE 

 1. ks. prof. dr hab. Jacek J. Pawlik - kierownik
 2. ks. prof. dr hab. Marian Machinek
 3. ks. dr hab. Antoni Jucewicz
 4. dr Ewelina M. Mączka
 5. dr Sylwia Mikołajczak
 6. ks. dr Zbigniew Kulesz
 7. ks. dr Cezary Opalach