Katedry

KATEDRA TEOLOGII BIBLIJNEJ
1. prof. dr hab. Michał Wojciechowski - kierownik
2. ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
3. ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
4. ks. dr hab. Bogdan Matysiak, prof. UWM
5. ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM

KATEDRA TEOLOGII DOGMATYCZNEJ I FUNDAMENTALNEJ - http://uwm.edu.pl/ztdif/
1. dr hab. K. Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - kierownik
2. ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
3. ks. dr hab. Marek Żmudziński
4. dr Maria Piechocka-Kłos
5. ks. dr Paweł Rabczyński

KATEDRA PRAWA KANONICZNEGO I FILOZOFII
1. ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM - kierownik
2. ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
3. ks. dr hab. Zbigniew Suchecki, prof. UWM
4. ks. dr hab. Roman Szewczyk
5. ks. dr Karol Jasiński
6. ks. dr Zdzisław Kieliszek
7. ks. dr Janusz Ostrowski

KATEDRA TEOLOGII MORALNEJ I ETYKI - http://uwm.edu.pl/tmor/

1. ks. prof. dr hab. Marian Machinek - kierownik
2. ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn
3. ks. dr Jan Guzowski
4. ks. dr Marek Jodkowski
5. ks. dr Antoni Jucewicz
6. dr Aleksandra Nalewaj

KATEDRA TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI - http://www.uwm.edu.pl/ktpik/
1. prof. dr hab. Anna Zellma - kierownik
2. ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
3. ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
4. ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
5. ks. dr Wojsław Czupryński
6. ks. dr Hubert Tryk

KATEDRA NAUK O RODZINIE - http://www.uwm.edu.pl/knor/
1. dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM - kierownik
2. ks. dr hab. Piotr Duksa, prof UWM
3. ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
4. ks. dr Adam Bielinowicz
5. dr Danuta Kamilewicz-Rucińska
6. ks. dr Cezary Opalach
7. ks. dr Zbigniew Kulesz