Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

mgr Magdalena Pachla
tel.  89 523 89 46
e-mail: magdalena.pachla@uwm.edu.pl 

Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną wybieraną i pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy (między innymi w Kodeksie pracy oraz Regulaminie pracy UWM). SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy, współpracuje z Państwową Inspekcji Pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi.

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy jest przewodniczącym zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale Teologii.

W sytuacji zaistnienia wypadku, stwierdzenia nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny warunków pracy,  lub naruszenia uprawnień pracowniczych prosimy o kontakt z Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy.