Historia Wydziału

Wydział Teologii powstał wraz z utworzeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 1 września 1999 r. (Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 9 lipca 1999 r. - Dz. U. nr 69 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 762). Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej 15 sierpnia 1999 r. erygowała Wydział Teologii na powstającym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 

Ważniejsze wydarzenia:

 • 1 września 1999 r.  - powstanie Wydziału Teologii wraz z utworzeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 9 lipca 1999 r. - Dz. U. nr 69 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 762). Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej 15 sierpnia 1999 r. erygowała Wydział Teologii na powstającym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 • 2000 r. - otrzymanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych
 • 2005 r. - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunku: teologia
 • 2006 r. - uzyskanie I kategorii w parametrycznej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2007 r. - utworzenie kierunku studiów: nauki o rodzinie
 • 2007 r. - otrzymanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych
 • 2007 r. - utworzenie stacjonarnych studiów doktoranckich
 • 2 października 2009 r. - wizyta Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenona Grocholewskiego (Rocznica 10-lecia Wydziału)
 • 2010 r.  - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunku: teologia
 • 2011 r. - utworzenie kierunku: prawo kanoniczne
 • 28 października 2011 r. - uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Ks. Abp. Wojciechowi Ziembie Metropolicie Warmińskiemu
 • 2013 r. - przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszemu Wydzałowi kategorii naukowej: A (poziom bardzo dobry)
 • 2017 r. - przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszemu Wydzałowi kategorii naukowej: A (poziom bardzo dobry)

Dziekani i prodziekani:

Dziekani:

 • 1999-2002 - ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc
 • 2002-2005 - ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • 2005-2008 - ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • 2008-2012 - ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
 • 2012-2014 - ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
 • 2014-2016 - ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof UWM
 • 2016-2020 - ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Prodziekani ds. nauki:

 • 1999-2002 - ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
 • 2002-2003 - ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
 • 2003-2005 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2005-2008 - ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM
 • 2008-2012 - ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM
 • 2012-2016 - ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
 • 2016-2020 - dr hab. Katzrzyna Parzych Blakiewicz, prof. UWM

Prodziekani ds. kształcenia:

 • 1999-2003 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2002-2005 - ks. dr Piotr Duksa
 • 2005-2008 - ks. dr Piotr Duksa
 • 2008-2012 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2012-2016 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2016-2020 -ks. dr Zdzisław Kieliszek

Prodziekani ds. studenckich:

 • 2012-2016 - ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • 2016-2020 -ks. dr hab. Karol Jasiński

Nauczyciele akademiccy:

 1. Bafia Stanisław, ks. dr hab. prof. UWM  (1999-2013)
 2. Bieniek Bolesław, ks. dr (2002 - 2008)
 3. Borzyszkowski Marian, ks. prof. dr hab. (1999 - 2001) śp. 21.09.2001
 4. Chudzikowska-Wołoszyn Małgorzata, dr (1999 - 2008)
 5. Cybowski Jerzy, mgr (1999 - 2001)
 6. Cymbała Jan, ks. dr (1999 - 2015)
 7. Dernowski Piotr, ks. dr (2000 - 2015)
 8. Fidura Jerzy, ks. dr (1999 - 2005)
 9. Forycki Roman, ks. dr (1999 - 2001) śp. 25.06.2011 r.
 10. Gogola Wiesław Jerzy, ks. prof. dr hab. (2006 - 2008)
 11. Górny Jan, ks. dr (1999 - 2008)
 12. Hulecki Mirosław, ks. mgr (1999 - 2008)
 13. Jezierski Jacek, ks. bp dr (1999 - 2011)
 14. Jodko Rajmund, ks. dr (1999 - 2010)
 15. Jóźwiak Stanisław, ks. dr (1999 - 2005)
 16. Jóźwik Andrzej, ks. mgr  (1999 - 2000)
 17. Kalinowski Wojciech, ks. dr (2002 - 2005)
 18. Klimczuk Zygmunt, ks. dr (1999 - 2009)
 19. Kłódka Andrzej, ks. dr (2011-2013)
 20. Kołakowska Anna, mgr lic (1999 - 2001)
 21. Kopiczko Andrzej, ks. prof. dr hab. (1999 - 2005)
 22. Kowalak Władysław, ks. prof. dr hab. (1999 - 2001) śp. 24.08.2015 r.
 23. Kulig-Cybowska Urszula, mgr (1999 - 2001)
 24. Kułak Wojciech, ks. dr (1999 - 2001) śp. 25.02.2015 r.
 25. Labudda Stanisław, ks. dr (1999 - 2002)
 26. Lesiński Andrzej, ks. dr (1999-2012)
 27. Łudczak Maria, dr (1999-2011)
 28. Michoń Edward, ks. dr (1999 - 2008)
 29. Miotk Andrzej, ks. dr  (2002-2009)
 30. Misiaszek Antoni, ks. prof. dr hab. (2000-2011)
 31. Mocarski Grzegorz, ks. mgr (1999 - 2005)
 32. Nadolski Ludwik, ks. dr (1999 - 2002) śp. 26.08.2002 r.
 33. Nowak Władysław, ks. prof. dr hab. (1999-2011)
 34. Rogalewski Tadeusz, ks. prof. dr hab. (1999 - 2007) śp. 2.04.2007 r.
 35. Sakowicz Eugeniusz, dr hab. (2003 - 2004)
 36. Seweryn Anna, dr  (2008-2009)
 37. Spiegel Egon, dr hab. prof. UWM (2004-2010)
 38. Sroga Piotr, ks. mgr (1999 - 2007)
 39. Szorc Alojzy, ks. prof. dr hab. (1999 - 2003) śp. 27.12.2010 r.
 40. Sztychmiler Ryszard, ks. prof. dr hab. (2001 - 2003)
 41. Turek Józef, ks. prof. dr hab. (1999 - 2000) śp. 4.06.2010 r.
 42. Warchoł Edward, ks. dr hab.  (1999 - 2000)
 43. Wesoły Waldemar, ks. dr hab. prof. UWM (1999-2011) śp. 20.06.2015 r.
 44. Więcek Wiesław, ks. dr (1999 - 2004)
 45. Wojtkowski Julian, ks. bp prof. dr hab.  (1999 - 2001)
 46. Wojtyska Damian Henryk, ks. prof. dr hab. (1999 - 2001) śp. 23.03.2009 r.
 47. Zimoń Henryk, ks. prof. dr hab. (1999 - 2000)
 48. Zinkiewicz Stanisław, ks. mgr lic. (1999 - 2001

Absolwenci:

 

Rok

WSD
OL

WSD
EB

WSD


WSD
PN

 
RAZEM 
WSD
TL
RAZEM
WSD+TL

 
NRRAZEM
200011---118091-91
20011298332111143-143
20021067528180208-208
2003569626171197-197
20047510830116146-146
20057714836143179-179
2006656926170196-196
20071055727176203-203
20081567836133169-169
20098771032111143-143
20109414633105138140278
2011147743288120165285
2012136139413576235311
201315735302252223275
20145663201535202237
201555711872591116
RAZEM15291123924201663212110563177