Historia Wydziału

Wydział Teologii powstał wraz z utworzeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 1 września 1999 r. (Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 9 lipca 1999 r. - Dz. U. nr 69 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 762). Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej 15 sierpnia 1999 r. erygowała Wydział Teologii na powstającym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 

Ważniejsze wydarzenia:

 • 1 września 1999 r.  - powstanie Wydziału Teologii wraz z utworzeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 9 lipca 1999 r. - Dz. U. nr 69 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 762). Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej 15 sierpnia 1999 r. erygowała Wydział Teologii na powstającym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 • 2000 r. - otrzymanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych
 • 2005 r. - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunku: teologia
 • 2006 r. - uzyskanie I kategorii w parametrycznej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2007 r. - utworzenie kierunku studiów: nauki o rodzinie
 • 2007 r. - otrzymanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych
 • 2007 r. - utworzenie stacjonarnych studiów doktoranckich
 • 2 października 2009 r. - wizyta Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenona Grocholewskiego (Rocznica 10-lecia Wydziału)
 • 2010 r.  - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunku: teologia
 • 2011 r. - utworzenie kierunku: prawo kanoniczne
 • 2013 r. - przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszemu Wydzałowi kategorii naukowej: A (poziom bardzo dobry)
 • 2017 r. - przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszemu Wydzałowi kategorii naukowej: A (poziom bardzo dobry)

 

Dziekani:

 • 1999-2002 - ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc
 • 2002-2005 - ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • 2005-2008 - ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • 2008-2012 - ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
 • 2012-2014 - ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
 • 2014-2016 - ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof UWM
 • 2016-2020 - ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
 • 2020-2024 - ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Prodziekani ds. nauki:

 • 1999-2002 - ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
 • 2002-2003 - ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
 • 2003-2005 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2005-2008 - ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM
 • 2008-2012 - ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM
 • 2012-2016 - ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
 • 2016-2019 - dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne:

 • 2019-2022 - ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM

Prodziekani ds. kształcenia:

 • 1999-2003 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2002-2005 - ks. dr Piotr Duksa
 • 2005-2008 - ks. dr Piotr Duksa
 • 2008-2012 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2012-2016 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2016-2019 - ks. dr Zdzisław Kieliszek

Prodziekani ds. studenckich:

 • 2012-2016 - ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • 2016-2019 - ks. dr hab. Karol Jasiński

Prodziekani ds. kształcenia i studentów:

 • 2019-2020 - ks. dr Zdzisław Kieliszek
 • 2020-2024 - ks. dr Zdzisław Kieliszek

 

 Absolwenci:

Rok

WSD
OL

WSD
EB

WSD


WSD
PN

 
RAZEM 
WSD
TL
RAZEM
WSD+TL

 
NRRAZEM
200011---118091-91
20011298332111143-143
20021067528180208-208
2003569626171197-197
20047510830116146-146
20057714836143179-179
2006656926170196-196
20071055727176203-203
20081567836133169-169
20098771032111143-143
20109414633105138140278
2011147743288120165285
2012136139413576235311
201315735302252223275
20145663201535202237
201555711872591116
 20164691 2052570 95
2017 84 4 0165 21 45 66
2018 6 6 3 4 19 5 24 3862
2019 3 5 5013 821 2950
2020 5 35417 421 3859
202171 2212 7192443
RAZEM163102137995161673220711503391