Kategoria naukowa "A'

Z radością informujemy,
że nasz Wydział otrzymał w ocenie działalności jednostek naukowych 

KATEGORIĘ A

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW ocenił działalność naukową
i badawczo-rozwojową jednostek naukowych.

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: 
osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, 
praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, 
pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Czytaj więcej