Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

  • studenci po ukończeniu druegiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów dokoranckich.

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link www.most.amu.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl      
http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow 

FB: https://www.facebook.com/programmost2000/photos/a.1706866356210802/3172878779609545/

Koordynator Wydziałowy Programu MOST:
Ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM
e-mail: ksmarekj@wp.pl


Koordynator Programu MOST w UWM dla Studentów:
mgr Marta Gerlich
tel. 89 524 56 90
e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl
Biuro ds. Studenckich
pok. 1C -  Rektorat

Koordynator Uczelniany Programu MOST dla doktorantów
mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
tel. 89 524-52-49 lub 89 523-43-87