Ogłoszenia dla studentów

Godziny pracy dziekanatu w dniu 20 lutego 2019 r.

W dniu 20 lutego 2019 r. dziekanat przyjmuje interesantów w godz. 9.00-11.00.

Badania ankietowe
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora  UWM w Olsztynie dnia 29 maja 2017 r. wszczęta  zostanie procedura przeprowadzenia badania ankietowego „ Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Celem badania jest zebranie opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych, opinii na temat relacji interpersonalnych: nauczyciel akademicki a interesariusz procesu dydaktycznego. Procedurą objęte są  zajęcia dydaktyczne realizowane w roku akademickim 2018/2019. Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb  w terminie  28 stycznia 2019 r.- 28 lutego 2019 r.;
Zwracamy się z prośbą do wszystkich studentów naszego wydziału o potraktowanie  sprawy poważnie i wypełnienie anonimowej ankiety w tej sprawie.

Wydawanie decyzji dot. Stypendium Rektora:
Uprzejmie informuję, że w systemie usosweb należy odebrać decyzje dot. Stypendium Rektora.
Instrukcja znajduje się na stronie internetowej wydziału w zakładce Studenci-Stypendia.

Kredyty studenckie 2018/2019 - informacje...

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:

"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"