Ogłoszenia dla studentów

Najbliższy termin egzaminu dyplomowego - 26 czerwca 2019 r. - informacje...
Pracę i komplet dokumentów na ten termin składamy najpóźniej do 19 czerwca 2019r.

Sesja letnia 2018/2019- harmonogram...

do 15.06. 2019 r. - zaliczenia przedmiotów nie kończących się egzaminem;
17.06.2019 r -29.06.2019 r. - sesja egzaminacyjna;
2.09.2019 r.-15.09.2019 r. - poprawkowa sesja egzaminacyjna.

Studenci ostatniego rocznika - prace dyplomowe składamy do 1 lipca 2019 r. wraz z kompletem dokumentów.
W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w tym terminie, zostaje wsczęte postępowanie w sprawie skreślenia studenta z listy studentów. Istnieje możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej do 30 września 2019 r. W tym celu należy złożyć podanie do Ks. Prodziekana dra Zdzisława Kieliszka w tej sprawie zaopiniowane przez promotora ( druk).

MOST 2019/2020
Rozpoczynająca się 15 kwietnia  kolejna rekrutacja do Programu Wymiany Krajowej MOST, tym razem na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020 potrwa przez miesiąc, do 15 maja. Program umożliwia wyjazd do 29 uczelni wyższych w kraju. Zachęcamy do aplikowania za pośrednictwem strony internetowej (https://most.uka.uw.edu.pl/). Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem most.amu.edu.pl lub pisząc pod adres: piotr.herman@uwm.edu.pl."

Wydawanie decyzji dot. Stypendium Rektora:
Uprzejmie informuję, że w systemie usosweb należy odebrać decyzje dot. Stypendium Rektora.
Instrukcja znajduje się na stronie internetowej wydziału w zakładce Studenci-Stypendia.

Kredyty studenckie 2018/2019 - informacje...

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:

"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"