Ogłoszenia dla studentów

Studenci i Doktoranci!

Rada Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w VII Dniu Studenta Wydziału Teologicznego.
Biorąc pod uwagę fakt, że rok 2017 jest rokiem św. Brata Alberta, hasłem tegorocznej ogólnopolskiej konferencji naukowej jest: "MIŁOŚĆ, KTÓRA NIE SZUKA SIEBIE (POR. 1 KOR 13,5B). CHRZEŚCIJAŃSKI IMPERATYW BEZINTERESOWNOŚCI." Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 23-24 MAJA 2017 R. w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4, SALA 103 - BUDYNEK A.
Wypełniony formularz wraz z abstraktem o objętości max 1 str. A4 należy przesłać DO 4 MAJA 2017 ROKU na adres: dzien.studenta.wt@gmail.com (dla pewności prosimy wysłać również maila ze zgłoszeniem na adres Rady Samorządu Studentów: rsstwt.uam@gmail.com). Prosimy dokonać wpłaty na konto dopiero po uzyskaniu maila zwrotnego z informacją o przyjęciu referatu. Koszt czynnego udziału w konferencji: 50 zł.
Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie wydziału: www.teologia.amu.edu.pl
PLAKAT
FORMULARZ

Nowe stypendium dla studentów!

Stworzono program stypendialny dla studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu. Program stypendialny skierowany jest do wszystkich studentów. Poprzez to stypendium chcemy pomóc studentom, którzy efektywnie studiują przy małym budżecie. Więcej informacji o stypendium znajdziesz na stronie:
www.mojekupony.pl/stypendium.

Za pomocą stypendium wspieramy tych studentów, którzy pokazują, że nawet przy niewielkich środkach finansowych są w stanie studiować z sukcesami. Przyznawanie stypendiów nie ma związku z ocenami, kierunkiem czy semestrem, na którym obecnie jest student.

Zapraszamy!

Obowiązkowe wykłady dla studentów  I i II roku kierunku teologia i nauki o rodzinie -harmonogram...

Praktyki studenckie w czasopiśmie "Filozofuj!"

Zapraszamy do podjęcia współpracy w ramach praktyk studenckich z czasopismem Filozofuj!
Zajmuje się ono popularyzacją filozofii w Polsce. Ma swój oddział także w Olsztynie.
Szczegóły w zakładce.

Dzień z Biurem Karier na Wydziale Teologii
- czwartek 27.04.2017r. , godz. 10.30-13.30
(parter hol przy wejściu głównym. Zapraszamy wszystkich studentów!!!)

Zapisy na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017
Informacje w zakładce "tygodniowy plan zajęć".

Uniwersytet Dzieci - propozycja praktyk
Szanowny Studencie,
zachęcamy do podjęcia praktyk w Fundacji Uniwersytet Dzieci.
Szczegóły można znaleźć w załączniku.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prodziekanem ds. studenckich.
Zapraszamy!

Studencie, ERASMUS czeka na Ciebie!
Dzięki temu programowi poznasz ciekawych ludzi, pogłębisz swoją wiedzę, udoskonalisz umiejętności językowe, poszerzysz wiadomości z zakresu kultury i historii oraz zwiedzisz kraje Wspólnoty Europejskiej.
Zastanów się! Naprawdę warto!
Kontakt - ks. dr Marek Jodkowski

Dobrowolne ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia
Szczegółowe warunki ubezpieczenia

Szanowny Studencie!
Już dziś pomyśl o Twojej przyszłości i sukcesie w pracy!
Akademickie Biuro Karier służy pomocą i zaprasza do udziału w projektach.
Zapoznaj się z naszą ofertą:
www.uwm.edu.pl/kariera
www.uwm.edu.pl/kariera/skocz-po-sukces-nowy-projekt-dofinansowany-ze-srodkow-ue
Zapraszamy do współpracy!