Ogłoszenia dla studentów

Badania ankietowe
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora  UWM w Olsztynie dnia 29 maja 2017 r. wszczęta  zostanie procedura przeprowadzenia badania ankietowego „ Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Celem badania jest zebranie opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych, opinii na temat relacji interpersonalnych: nauczyciel akademicki a interesariusz procesu dydaktycznego. Procedurą objęte są  zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze letnim  roku akademickiego 2016/2017. Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb  w terminie 19 czerwca 2017 r. -30 września 2017 r.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich studentów naszego wydziału o potraktowanie  sprawy poważnie i wypełnienie anonimowego badania ankietowego.

Praktyki studenckie
Osoby, które jeszcze nie dostarczyły Zestawienie miesięczne liczby przepracowanych godzin w związku z wykonywaniem umowy zlecenia dotyczącego opieki nad praktykantem, proszone są o jak najszybsze uzupełnienie i dostarczenie wymaganych dokumentów. Proszę dopilnować, aby zestawienie obejmowało cały okres, na który zawarta była umowa.
 
Janusz Ruciński
 

KANDYDACI NA STUDIA - ZMIANY W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA OD 2017/2018 !

Nowe plany studiów i praktyk studenckich:
Kierunek: teologia-6 lat , specjalność: formacja kapłańska;
Kierunek: teologia-5 lat , specjalność: nauczycielska w zakresie religii;
Kierunek: teologia-5 lat, specjalność: teologia;
Kierunek: nauki o rodzinie -3 lata, specjalność: mediacja rodzinna, stacjonarne;
Kierunek: nauki o rodzinie -3 lata, specjalność: mediacja rodzinna, niestacjonarne;
Kierunek: nauki o rodzinie -3 lata, specjalność: asystent opiekun osób starszych, stacjonarne;
Kierunek: nauki o rodzinie -3 lata, specjalność: asystent opiekun osób starszych, niestacjonarne;
Kierunek: nauki o rodzinie -2 lata, specjalność: mediacja rodzinna i wychowanie dziecka, stacjonarne;
Kierunek: nauki o rodzinie -2 lata, specjalność: mediacja rodzinna i wychowanie dziecka, niestacjonarne:
Kierunek: nauki o rodzinie -2 lata, specjalność: organizator prorodzinnej przestrzeni kulturowej, stacjonarne;
Kierunek: nauki o rodzinie -2 lata, specjalność: organizator prorodzinnej przestrzeni kulturowej, niestacjonarne;
Kierunek: prawo kanoniczne - 5 lat, specjalność: kanoniczno-cywilna, stacjonarne.


Nowe propozycje tematów przedmiotu do wyboru...

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2016/2017

Sesja egzaminacyjna : 19.06.2017r. – 2.07.2017 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 04.09.2017r.  - 17.09.2017r.
Ostateczny termin złożenia wniosku o rozliczenie semestru (e-podanie w USOS):18 września 2017 roku

 Harmonogram egzaminów...

Egzamin końcowy B2 z języków nowożytnych

Studium Języków Obcych uprzejmie informuje, iż EGZAMINY KOŃCOWE B2 z języków nowożytnych w letniej sesji egzaminacyjnej 2016/2017
zaplanowano w następujących terminach:
STUDIA STACJONARNE: 23 CZERWCA (piątek) 2017 roku;
EGZAMINY POPRAWKOWE: I termin: 8 WRZEŚNIA (piątek) - studia stacjonarne; II termin: 15 WRZEŚNIA (piątek) - studia stacjonarne.

Nowe stypendium dla studentów!

Stworzono program stypendialny dla studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu. Program stypendialny skierowany jest do wszystkich studentów. Poprzez to stypendium chcemy pomóc studentom, którzy efektywnie studiują przy małym budżecie. Więcej informacji o stypendium znajdziesz na stronie:
www.mojekupony.pl/stypendium.

Za pomocą stypendium wspieramy tych studentów, którzy pokazują, że nawet przy niewielkich środkach finansowych są w stanie studiować z sukcesami. Przyznawanie stypendiów nie ma związku z ocenami, kierunkiem czy semestrem, na którym obecnie jest student.

Zapraszamy!

Praktyki studenckie w czasopiśmie "Filozofuj!"

Zapraszamy do podjęcia współpracy w ramach praktyk studenckich z czasopismem Filozofuj!
Zajmuje się ono popularyzacją filozofii w Polsce. Ma swój oddział także w Olsztynie.
Szczegóły w zakładce.

Uniwersytet Dzieci - propozycja praktyk
Szanowny Studencie,
zachęcamy do podjęcia praktyk w Fundacji Uniwersytet Dzieci.
Szczegóły można znaleźć w załączniku.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prodziekanem ds. studenckich.
Zapraszamy!

Studencie, ERASMUS czeka na Ciebie!
Dzięki temu programowi poznasz ciekawych ludzi, pogłębisz swoją wiedzę, udoskonalisz umiejętności językowe, poszerzysz wiadomości z zakresu kultury i historii oraz zwiedzisz kraje Wspólnoty Europejskiej.
Zastanów się! Naprawdę warto!
Kontakt - ks. dr Marek Jodkowski

Dobrowolne ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia
Szczegółowe warunki ubezpieczenia

Szanowny Studencie!
Już dziś pomyśl o Twojej przyszłości i sukcesie w pracy!
Akademickie Biuro Karier służy pomocą i zaprasza do udziału w projektach.
Zapoznaj się z naszą ofertą:
www.uwm.edu.pl/kariera
www.uwm.edu.pl/kariera/skocz-po-sukces-nowy-projekt-dofinansowany-ze-srodkow-ue
Zapraszamy do współpracy!