Ogłoszenia dla studentów

Dzień z Biurem Karier na Wydziale Teologii
- czwartek 27.04.2017r. , godz. 10.30-13.30 (parter hol przy wejściu głównym. Zapraszamy wszystkich studentów!!!

Zapisy na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017
Informacje w zakładce "tygodniowy plan zajęć".

Terminy sesji:
Sesja egzaminacyjna: 30 stycznia 2017 r.-11 lutego 2017 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 13 lutego 2017 r.-18 lutego 2017 r.

Harmonogram ...

Badania ankietowe
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora  UWM w Olsztynie dnia 30 stycznia 2017 r. wszczęta  zostanie procedura przeprowadzenia badania ankietowego „ Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Celem badania jest zebranie opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych, opinii na temat relacji interpersonalnych: nauczyciel akademicki a interesariusz procesu dydaktycznego. Procedurą objęte są  zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym  roku akademickiego 2016/2017. Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb  w terminie 30 stycznia 2017 r. -24 lutego 2017 r.
Każdy student powinien potraktować sprawę poważnie i wziąć udział w anonimowym badaniu ankietowym.

Uniwersytet Dzieci - propozycja praktyk
Szanowny Studencie,
zachęcamy do podjęcia praktyk w Fundacji Uniwersytet Dzieci.
Szczegóły można znaleźć w załączniku.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z prodziekanem ds. studenckich.
Zapraszamy!

Studencie, ERASMUS czeka na Ciebie!
Dzięki temu programowi poznasz ciekawych ludzi, pogłębisz swoją wiedzę, udoskonalisz umiejętności językowe, poszerzysz wiadomości z zakresu kultury i historii oraz zwiedzisz kraje Wspólnoty Europejskiej.
Zastanów się! Naprawdę warto!
Kontakt - ks. dr Marek Jodkowski

Dobrowolne ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki ubezpieczenia
Szczegółowe warunki ubezpieczenia

Szanowny Studencie!
Już dziś pomyśl o Twojej przyszłości i sukcesie w pracy!
Akademickie Biuro Karier służy pomocą i zaprasza do udziału w projektach.
Zapoznaj się z naszą ofertą:
www.uwm.edu.pl/kariera
www.uwm.edu.pl/kariera/skocz-po-sukces-nowy-projekt-dofinansowany-ze-srodkow-ue
Zapraszamy do współpracy!