Ogłoszenia dla studentów

Spotkanie sprawozdawcze Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uprzejmie zapraszam wszystkich studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pracowników Wydziału Teologii UWM na spotkanie sprawozdawcze Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, które odbędzie się 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 8.

Ks. dr hab. Paweł Rabczyński

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

 

Zapisy na zajęcia seminaryjne
Studenci realizujący seminarium naukowe ( teologia IV, V rok i nauki o rodzinie II i III rok I stop. i I i II rok II stop.),
zobowiązani sądo zapisania się na zajęcia seminaryjne oraz wypełnienia deklaracji wyboru opiekuna naukowego.
Zapisu można dokonać w Dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 -14.00, piątek 12.00-16.00.

Stypendia studenckie
W związku z trudnościami technicznymi termin składania wniosków stypendialnych został przedłużony do  18 października 2019r.

Program stypendialny
GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Oferujemy semestralny pobyt w Niemczech m.in: w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Akwizganie, Moguncji oraz ponad 20 innych miastach. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferujemy nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny - w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru, jak i pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

 

 

Termin składania wniosków upływa 31.10.2019. Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na maila komisja.stypendialna@gfps.pl

 

Stypendia pomostowe 2019/2020- ulotka informacyjna... ; regulamin...

Kredyty studenckie 2019/2020- informacja...

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:

"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"