Ogłoszenia dla studentów

W dniach 15-16.08.2019 roku dziekanat jest nieczynny.

Szkolenie z praw i obowiązków studenta -
Szkolenie skierowane do nowych studentów a organizowane przez Samorząd Studencki,
odbędzie się 7 października 2019 r. w godz.16.00-17.30, Wydział Teologii, sala 2.

Stypendia pomostowe 2019/2020- ulotka informacyjna... ; regulamin...

Sesja letnia 2018/2019- harmonogram...

do 15.06. 2019 r. - zaliczenia przedmiotów nie kończących się egzaminem;
17.06.2019 r -29.06.2019 r. - sesja egzaminacyjna;
2.09.2019 r.-15.09.2019 r. - poprawkowa sesja egzaminacyjna.

Kredyty studenckie 2018/2019 - informacje...

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:

"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"