Ogłoszenia dla studentów

Stypendia 2020/2021
Szanowni Studenci. Z uwagi na sytuację w kraju-COVID 19, termin składania wniosków stypendialnych był przedłużony do końca października 2020r. W związku z czym, termin przyznania stypendiów i przelania ich na konta, siłą rzezczy, także się przesunie w czasie. Przewidujemy, że około 10 grudnia br. sprawa stypendiów zostanie sfinalizowana. Prosimy o cierpliwość.
 
Akademickie Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ergometrze wioślarskim
Na zwycięzców czekają nagrody a na dla pierwszych trzech miejsc medale i dyplomy. W trakcie zawodów będzie można dokonać pomiaru składu ciała z użyciem analizatora Inbody 270 (ilość i procentowa zawartość tkanki mięśniowej, tłuszczowej etc.) Więcej informacji w załączniku.
 
Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej
Informujemy, że studenci: IV roku teologii, II roku nauk o rodzinie pierwszego stopnia i I roku nauk o rodzinie drugiego stopnia wybrali opiekuna naukowego, pod kierunkiem którego będą pisać pracę dyplomową. Przypominamy o obowiązku zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej: studia magisterskie (nauki o rodzinie i teologia ) do 30 stycznia 2021r. i studia licencjackie (nauki o rodzinie) do 11 czerwca 2021r. druk...
 
 
Realizacja praktyki w roku akadem. 2020/2021
Informujemy, że studenci, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/21 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, mogą się ubiegać o zaliczenie na tej podstawie zajęć lub części zajęć kształtujących kompetencje praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Warunkiem ubiegania się o powyższe jest zbieżność przewidywanych do wykonywania czynności z programem kształcenia danego kierunku (treści określonych przedmiotów lub praktyk zawodowych), złożenie w dziekanacie (osobiście lub zdalnie) przed rozpoczęciem pracy w wyżej wspomnianych instytucjach stosownego wniosku, uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek, a po zakończeniu pracy dostarczenie do dziekanatu (osobiście lub zdalnie) wystawionego przez określoną instytucję zaświadczenia o wykonywaniu wspomnianych czynności. Zwracamy uwagę, że w zaświadczeniu powinna zostać podana informacja o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności. I dopiero na podstawie informacji zawartych w zaświadczeniu Uczelnia zaliczy wykonane w określonych instytucjach czynności na poczet (w całości lub części) zajęć praktycznych realizowanych w ramach danego kierunku studiów. Druk wniosku
 

Kontakt z dziekanatem
W przypadku braku możliwości dodzwonienia się do dziekanatu prosimy o wysłanie wiadomości drogą mailową (dziekanat.teologia@uwm.edu.pl; magdalena.pachla@uwm.edu.pl). Prosimy o podanie numeru kontaktowego i czego dotyczy sprawa. Skontaktujemy się z Państwem możliwie jak najszybciej.

Informacje dla studentów I roku

Plan zajęć
Instrukcja Teams

Legitymacja studencka
Informujemy, że istnieje możliwość przedłużenia ważności legitymacji studenckiej i doktoranckiej. W celu przedłużenia ważności dokumentu zapraszamy  do dziekanatu w godzinach przyjęć (poniedziałek-piątek 9.00-13.00).

 Ubezpieczenie Studentów NNW+OC

Dziekanat Wydziału Teologii informuje, że istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym studentów UWM (NNW i OC studenta).Składkę w wysokości 55 zł można wpłacać w dziekanacie do dnia 20  listopada 2020 r. lub przez stronę samorządu studenckiego: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/
Warunki dostępne są na stronie: www.russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie
Uwaga! Studenci realizujący praktykę zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zapisy na zajęcia dydaktyczne - semestr zimowy 2020/2021-informacje
Przedmioty do wyboru WT -semestr letni 2019/2020 -Zapisy od 1 października 2020r., godz. 8.00 telefonicznie (89 523 89 46) lub w dziekanacie.
Zajęcia seminaryjne - semestr zimowy 2020/2021-  Zapisy od 1 października 2020r., godz. 8.00 telefonicznie (89 523 89 46) lub w dziekanacie.
Zajęcia seminaryjne -zaczynają się od 16.10.2020r.
W-F - semestr zimowy 2020/2021 -   oferta zajęć     -  zapisy

Komunikat w sprawie organizacji zajęć e semestrze zimowym 2020/2021 na Wydziale Teologii - komunikat...

Staże zawodowe krajowe dla studentów UWM

Oferta skierowana jest do studentów ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych wszystkich wydziałów, którzy są nieaktywni zawodowo oraz aktywni zawodowo a którzy pracują w zawodzie niezgodnym z wykształceniem lub poniżej kwalifikacji. Kontakt: Prodziekan ds. Studenckich, tel.602 119 805- informacje...

Kredyty studenckie 2020/2021 - informacje

Instrukcja  instalacji Teams dla studentów