Ogłoszenia dla studentów

W dniu 18 kwietnia 2019 roku (Wielki Czwartek) na Wydziale Teologii obowiązuje dzień rektorski - wolny od zajęć dydaktycznych.

W dniach 19-20.04.2019 r. dziekanat jest nieczynny.

MOST 2019/2020
Rozpoczynająca się 15 kwietnia  kolejna rekrutacja do Programu Wymiany Krajowej MOST, tym razem na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020 potrwa przez miesiąc, do 15 maja. Program umożliwia wyjazd do 29 uczelni wyższych w kraju. Zachęcamy do aplikowania za pośrednictwem strony internetowej (https://most.uka.uw.edu.pl/). Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem most.amu.edu.pl lub pisząc pod adres: piotr.herman@uwm.edu.pl."

Obowiązkowe wykłady dla studentów I i II roku - informacja

Ankieta dotycząca wystepowania depresji wśród studentów

W ramach działalności Studenckiego Koła Psychiatrii Klinicznej „Psychotropiciele" prowadzimy badanie dotyczące wystepowania depresji wśród studentów w Olsztynie.
Aby badanie było jak najbardziej rzetelne, chcielibyśmy uzyskać wyniki
pochodzące od studentów ze wszystkich wydziałów w Olsztynie.  
Chcielibyśmy tym samym spytać, czy istnieje możliwość by Państwo upowszechnili
wśród studentów informację o ww. badaniu, za pomocą swoich wewnętrznych
kanałów informacyjnych?
Ankieta dla studentów znajduje się pod adresem:
https://drive.google.com/open?id=1xwMW3gNihQDD8JehRa6wdXXcQap6CLlIrZgGEXYp24U

Wydawanie decyzji dot. Stypendium Rektora:
Uprzejmie informuję, że w systemie usosweb należy odebrać decyzje dot. Stypendium Rektora.
Instrukcja znajduje się na stronie internetowej wydziału w zakładce Studenci-Stypendia.

Kredyty studenckie 2018/2019 - informacje...

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:

"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"