Ogłoszenia dla studentów

Godziny pracy dziekanatu w sobotę (20.10.2018r.)
Szanowni Studenci,z uwagi na uroczystości pogrzebowe w Kortowie w dniu 20 października  2018 r. (sobota)
dziekanat będzie czynny w godz. 8.30-11.30.

Ubezpieczenia studentów NNW
przypominamy, że istnieje możliwość ubezpieczenia się studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków w dziekanacie- kwota składki wynosi 55 zł.
Dla studentów odbywających praktyki studenckie w roku akademickim 2018/2019 jest to ubezpieczenie obowiązkowe ( III-FK; V-FK; III-SNR; IV-SNR; V-SNR; VI-FK; I-MR2; I-WDŻS; II-MR1II-MRWD).

Egzaminy dyplomowe -23 października 2018 roku, godz. 13.30 -szczegóły w zakładce studenci-obrona pracy dyplomowej.

 

Kredyty studenckie 2018/2019 - informacje...

 

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:

"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"