Ogłoszenia dla studentów

Sesja egzaminacyjna letnia- harmonogram...
18.06.2018 r. -30.06.2018r.

Sesja poprawkowa jesienna:
03.09.2018r.-16.09.2018r.

Badania ankietowe
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora  UWM w Olsztynie dnia 29 maja 2017 r. wszczęta  zostanie procedura przeprowadzenia badania ankietowego „ Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Celem badania jest zebranie opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych, opinii na temat relacji interpersonalnych: nauczyciel akademicki a interesariusz procesu dydaktycznego. Procedurą objęte są  zajęcia dydaktyczne realizowane w roku akademickim 2017/2018. Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb  w terminie      11 czerwca 2018 r. - 23 września 2018 r.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich studentów naszego wydziału o potraktowanie  sprawy poważnie i wypełnienie anonimowej ankiety w tej sprawie.

 

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:

"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"

Praca dla studentów
Chcesz znalezć dobrą pracę - prosimy o kontakt! - Biuro Karier UWM - www.uwm.edu.pl/kariera/

AKADEMIA BIZNESU Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza studentów i doktorantów do udziału w programie: "Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości".
Projekt przygotowuje studentów i doktorantów z wszystkich wydziałów do komercjalizacji badań, prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Kurs będzie obejmował 350 godzin w dwóch semestrach. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, ćwiczeń, spotkań z przedsiębiorcami i gier biznesowych. W ramach programu AB UWM, zapewniony jest kontakt z praktyką gospodarczą, który może być pomocny w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz w tworzeniu własnego modelu biznesowego i przewagi konkurencyjnej. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://akademiabiznesu.uwm.edu.pl/
Kontakt w przypadku dodatkowych pytań: akademiabiznesu@uwm.edu.pl