Ogłoszenia dla studentów

Zimowa sesja egzaminacyjna 2019/2020
01.02.2020 r. - koniec semestru zimowego;
03.02.2020 r - 15.02.2020 r. - sesja egzaminacyjna;
17.02.2020 r.- 22.02.2020 r. - poprawkowa sesja egzaminacyjna.
Prosimy o zgłaszanie terminów egzaminów do dziekanatu do dnia 30 stycznia 2020r.

Egzaminy końcowe z języka obcego
Studium Języków Obcych uprzejmie informuje, że EGZAMINY KOŃCOWE B2 z języków nowożytnych w zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego
2019/2020 zaplanowano w następujących terminach:

STUDIA STACJONARNE:
3 LUTEGO (poniedziałek) 2020 roku, godz. 8.00-12.00 - język rosyjski,
niemiecki, włoski, hiszpański i francuski
4 LUTEGO (wtorek) 2020 roku, godz. 8.00-12.00 - język angielski

EGZAMINY POPRAWKOWE:
I  TERMIN: 18 LUTEGO (wtorek) 2020 roku, godz. 10.00 - studia
stacjonarne i niestacjonarne
II TERMIN: 21 LUTEGO (piątek) 2020 roku, godz. 10.00 - studia
stacjonarne i niestacjonarne

 

"Z natury do rynku pracy"- projekt FOLM
Projekt adresowany do ludzi młodych 18-29 lat, którzy przerywają studia, do absolwentów oraz studentów studiów niestacjonarnych, mieszkajacych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Nowatorska koncepcja, dzięki której młodzi ludzie, poprzez działania z dala od cywilizacji, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie oraz nabieraja poczucia własnej wartości. Uczestnicy projektu idą wraz z trenerami, na kilka dni do lasu, gdzie pracują,
w warunkach naturalnych, nad rozwojem ososbistym. Uczą się radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, kreatywności, zachowań asertywnych, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z ludźmi itp. Potem czeka uczestnika indywidualna praca z coachem, który pomoże wytyczyć własną ścieżkę życiową i zmobilizuje do działania. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zapewniony jest sprzęt, ekwipunek, wyżywienie.

Wiecej informacji na stronie: www.folmweb.com/pl lub pod nr tel. kom. 698 345 652, 510 172 588, e-mail: folm.rekrutacja@bankizywnosci.pl

Badania ankietowe
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora  UWM w Olsztynie dnia 29 maja 2017 r. wszczęta  zostanie procedura przeprowadzenia badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Procedurą zostają objęte zajęcia dydaktyczne semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.

Aktywna ankieta w aplikacji USOSweb w semestrze zimowym 2019/2020: 7 stycznia 2020 r.- 23 lutego 2020 r.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich studentów naszego wydziału o potraktowanie  sprawy poważnie i wypełnienie anonimowej ankiety w tej sprawie.
Dziękujemy.

Rozpoczęcie zajęć w nowym roku
3 stycznia 2020 roku.  Tego dnia obowiązuje plan poniedziałkowy, t.1.
 
Przerwa świąteczna
24 grudnia 2019 - 2 stycznia 2020
 
23 grudnia 2019 r. dniem rektorskim
Dzień 23 grudnia 2019 r. jest dniem  wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów.
 
Zapisy na zajęcia seminaryjne
Studenci realizujący seminarium naukowe ( teologia IV, V rok i nauki o rodzinie II i III rok I stop. i I i II rok II stop.), zobowiązani są do zapisania się na zajęcia seminaryjne oraz wypełnienia deklaracji wyboru opiekuna naukowego. Zapisu można dokonać w Dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 -14.00, piątek 12.00-16.00.

Stypendia pomostowe 2019/2020- ulotka informacyjna... ; regulamin...

Kredyty studenckie 2019/2020- informacja...

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:
"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"