Ogłoszenia dla studentów

Zdalne nauczanie
W związku z zaistniałą sytuacją pracujemy zdalnie na platformie moodle.uwm.
Jako narzędzie do pracy dydaktycznej w czasie rzeczywistym korzystać będziemy również z aplikacji Microsoft Teams, 
którą
należy zainstalować na swoim komputerze.
Instrukcja  instalacji Teams dla studentów

Funkcjonowanie dziekanatu
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne kontakt w sprawach studenckich możliwy jest drogą e-mail: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl lub telefonicznie pod nr 89 523 89 46 w godz. 10.00-12.00 do odwołania.

Legitymacje Studenckie

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  wydał rozporządzalne zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów, zgodnie z którym Elektroniczne Legitymacje Studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

 UWAGA!

W moodle są aktualizowane materiały do studiów w przerwie "koronawirusowej", dla:          
TL I - Wprowadzenie w chrześcijaństwo
TL III - Teologia dogmatyczna: Trynitologia i protologia
TL IV - Teologia dogmatyczna: Chrystologia, Charytologia
Kontakt, w razie potrzeby pomocy w dotarciu do materiałów: tdf@uwm.edu.pl

Studenci mający zajęcia z ks. Guzowskim (Teologia moralna 6) i ks. Jucewiczem (PDW, KNS, Teologia moralna 4, Teologiczno-moralne aspekty życia w rodzinie) mają udostępnione materiały do przestudiowania w okresie kwarantanny - od 13 do 29 marca 2020.
Aby skorzystać z materiałów należy:
1. wejść na uczelnianą platformę zdalnej edukacji: moodle.uwm.edu.pl; logowanie jak do usos.
2. wybrać kursy: Wydział Teologii
3. następnie podkategorię: Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
4. następnie podkategorię: Teologia dogmatyczna
5. następnie zapisać się na kurs o nazwie: "KORONAWIRUS" - zajęcia podczas kwarantanny
Materiały do przedmiotu są opisane.
W razie pytań związanych z korzystaniem z moodle, proszę pisać na adres: tdf@uwm.edu.pl

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH od dnia 12.03.2020r. do dnia 29.03.2020r. W miarę możliwości, zajęcia będą realizowane w dostępnych formach elektronicznych. Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji na e-mail  w USOS. - informacje...

OBOWIĄZKOWE WYKŁADY*  DLA STUDENTÓW  I i II ROKU

  • Szkolenie w zakresie BHP -dr Michał Duda:
  • Etykieta: dr Małgorzata Chudzikowska Wołoszyn
  • Ergonomia: dr Stefan Mańkowski:
  • Ochrona własności intelektualnej:

*w przypadku nieobecności na wykładach, student kontaktuje się z prowadzącym i umawia na inny termin wykładu realizowany na innym wydziale:
Dr Michał Duda: michal.duda@uwm.edu.pl
Dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn: m.chudzikowska@uwm.edu.pl
Dr Stefan Mańkowski: stif@uwm.edu.pl
Dr Jerzy Akińcza : j.akincza@uwm.edu.pl

PLAN ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI 2019/2020

Collegium Invisibile - stowarzyszenie zrzeszające wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane programy oparte na pomyśle tzw. piramidy wiedzy mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej - rekrutacja...

"Z natury do rynku pracy"- projekt FOLM
Projekt adresowany do ludzi młodych 18-29 lat, którzy przerywają studia, do absolwentów oraz studentów studiów niestacjonarnych, mieszkajacych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Nowatorska koncepcja, dzięki której młodzi ludzie, poprzez działania z dala od cywilizacji, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie oraz nabieraja poczucia własnej wartości. Uczestnicy projektu idą wraz z trenerami, na kilka dni do lasu, gdzie pracują,
w warunkach naturalnych, nad rozwojem ososbistym. Uczą się radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, kreatywności, zachowań asertywnych, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z ludźmi itp. Potem czeka uczestnika indywidualna praca z coachem, który pomoże wytyczyć własną ścieżkę życiową i zmobilizuje do działania. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Zapewniony jest sprzęt, ekwipunek, wyżywienie.

Wiecej informacji na stronie: www.folmweb.com/pl lub pod nr tel. kom. 698 345 652, 510 172 588, e-mail: folm.rekrutacja@bankizywnosci.pl

Kredyty studenckie 2019/2020- informacja...

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:
"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"