Ogłoszenia dla studentów

Od 5 października zmiana planu zajęć. Proszę się z nim zapoznać!

Zebranie Samorządu Studenckiego WT
Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego informuję:
1. Zebranie Samorządu Studenckiego WT odbędzie się 06.12.2018 (czwartek) godz. 13.45 w Sali P-3 (kawiarenka).
2. Obecność obowiązkowa dla wszystkich Starostów, Wicestarostów, Seniorów oraz ich zastępców.

Wydawanie decyzji dot. Stypendium Rektora:
Uprzejmie informuję, że w systemie usosweb należy odebrać decyzje dot. Stypendium Rektora.
Instrukcja znajduje się na stronie internetowej wydziału w zakładce Studenci-Stypendia.

Kredyty studenckie 2018/2019 - informacje...

Biuro Karier UWM zaprasza do zapoznania z ofertą projektu:

"Profesjonalizacja usług akademickiego biura karier UWM"