Ogłoszenia dla studentów

Egzaminy końcowe z języków nowożytnych
Studium Języków Obcych uprzejmie informuje, iż EGZAMINY KOŃCOWE z języków nowożytnych w zimowej sesji egzaminacyjnej r.ak. 2017/2018 zaplanowano na dzień 2.02.2018 roku (piątek), godz. 8.00-12.00.
Egzaminy poprawkowe: I termin - 13.02.2018 r. (wtorek) godz. 10.00; II termin - 16.02.2018 r. (piątek) godz. 10.00.

Stypendia studenckie 2017/2018

Odbiór decyzji dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów odbywa się w formie elektronicznej. Instrukcja...

Praca dla studentów
Chcesz znalezć dobrą pracę - prosimy o kontakt! - Biuro Karier UWM - www.uwm.edu.pl/kariera/

AKADEMIA BIZNESU Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza studentów i doktorantów do udziału w programie: "Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości".
Projekt przygotowuje studentów i doktorantów z wszystkich wydziałów do komercjalizacji badań, prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Kurs będzie obejmował 350 godzin w dwóch semestrach. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, ćwiczeń, spotkań z przedsiębiorcami i gier biznesowych. W ramach programu AB UWM, zapewniony jest kontakt z praktyką gospodarczą, który może być pomocny w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz w tworzeniu własnego modelu biznesowego i przewagi konkurencyjnej. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://akademiabiznesu.uwm.edu.pl/
Kontakt w przypadku dodatkowych pytań: akademiabiznesu@uwm.edu.pl
 

Korekta sal w planie zajęć WT UWM w Olsztynie, 2017/18, sem. 1.:
NRI-MR-II; tydzień II, wtorek
godz. 12.00;
przedmiot: Dziecko i dzieciństwo...; prowadzący: Dagiel; Jest: s. 3; ma być: s. 2

NR2-MiW-II; tydzień II, wtorek
godz. 12.00;
przedmiot: Metodyka nauczania j. obcego; prowadzący: Piechocka; Jest: s. 2; ma być: s. P-1

Dr-III; tydzień I, czwartek
godz. 12.00;
przedmiot: Nauczanie w Biblii...; prowadzący: Wojciechowski; Jest: s. 3; ma być: s. 30

Tl-FK,SNR-III; tydzień I, czwartek
godz. 12.00;
przedmiot: Teologia fundamentalna; prowadzący: Żmudziński; Jest: s. 30; ma być: s. 10