Zmiany w planie

W dniu 18 kwietnia 2019 roku (Wielki Czwartek) na Wydziale Teologii obowiązuje dzień rektorski - wolny od zajęć dydaktycznych.

TL-FK-III, TL-SNR-III
-
p
iątek, 26 kwietnia, 8.30-10.00 oraz 10.15-11.45 odbędą się zajęcia z dr hab. Aleksandrą Nalewaj
- wtorek, 30 kwietnia, 8.30-10.00 oraz 10.15-11.45 odbędą się zajęcia z ks. prof. Marianem Machinkiem

Ks. dr Marek Jodkoski
- zajęcia z dnia 25 kwietnia 2019 r. przeniesione na 26 kwietnia 2019 r. odbędą się według nastepującego porządku:
- TL-II (FK, TL,  SNR), NR1-MR-I, NR1-MR-II, NR1-MR-III, NR1-WRWD-I, NR2-MR-I, NR2-WDŻS-I - godz. 13.45: Przedmiot do wyboru, w s. nr 29
TL-II (FK, TL, SNR), - godz. 15.30, Historia Kościoła - współczesność, w s. nr 29

III rok NOR
- zajęcia z Bioetyki z czwartku 25 kwietnia 10.15-11.45 zostały odpracowane w dniu 11.04, godz. 12.00-13.30

ks. dr hab. Karol Jasiński
- zajęcia z 24 kwietnia 2019 r. przeniesione na 17 kwietnia 2019 roku od godz. 12.00

ks. dr Paweł Makarewicz PK -V
- zajęcia z 6 czerwca 2019 roku przeniesione na 25 kwietnia 2019 roku godz. 10.15-13.30
- zajęcia z 7 czerwca 2019 roku przeniesione na 9 maja 2019 roku godz. 10.15-13.30

Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
-
TL-V (FK, SNR) - zajęcia z "Teologii dogmatycznej" z 24 maja 2019 r. (10.15-13.30) przeniesione na 27 maja 2019 r. do s. 2 - udział w Międzynarodowym Sympozjum Familiologicznym

Ks. dr Paweł Rabczyński
- TL-IV (FK, SNR) - zajęcia z "Teologii dogmatycznej IV" - ćw. z 13 marca 2019 r. (8.30-10.00) przeniesione na 26 kwietnia 2019 r. do s. 2 - udział czynny i bierny w III Forum studenckim "Uniwersytet - służba prawdzie. XX lat UWM w Olsztynie
- TL-III (FK, SNR) - zajęcia z "Teologii dogmatycznej" - z 13 marca 2019 r. (10.15-13.30) przeniesione na 26 kwietnia 2019 r. do s. 2 - udział czynny i bierny w III Forum studenckim "Uniwersytet - służba prawdzie. XX lat UWM w Olsztynie
- TL-IV (FK, SNR) - zajęcia z "Teologii dogmatycznej IV"  z 15 marca 2019 r. (8.30-10.00, 12.00-13.30) przeniesione na 26 kwietnia 2019 r. do s. 2 - udział czynny i bierny w III Forum studenckim "Uniwersytet - służba prawdzie. XX lat UWM w Olsztynie

- TL-IV (FK, SNR) - zajęcia z "Teologii dogmatycznej IV" - ćw. z 10 kwietnia 2019 r. (8.30-10.00) przeniesione na 27 maja 2019 r. - udział w III Międzynarodowym Sympozjum Familiologicznym "Ekologia a Stworzenie" w gdz. 9.00-13.30.
- TL-III (FK, SNR) - zajęcia z "Teologii dogmatycznej" - wykład z 10 kwietnia 2019 r. (10.15-13.30) przeniesione na 27 maja 2019 r. - udział w III Międzynarodowym Sympozjum Familiologicznym "Ekologia a Stworzenie" w gdz. 9.00-13.30.

NR1-MR-III (zajęcia z przedmiotu: Bioetyka)
- Zajęcia z czwartku, 14 marca 2019, 10.15-11.45 zostaną odpracowane w czwartek, 28 lutego 2019, 17.15-18.45
- Zajęcia z piątku, 22 marca 2019, 12.00-13.30 zostaną odpracowane w czwartek, 28 marca 2019, 15.30-17.00
- Zajęcia z  czwartku, 25 kwietnia 2019, 10.15-11.45 zostaną odpracowane w czwartek, 28 marca 2019, 17.15-18.45

TL-FK-IV; TL-SNR-IV
- zajęcia z Diagnozy i terapii pedagogicznej z dnia 26 marca przeniesone na 29 marca godz. 12.00 (2 bloki do uzgodnienia w poźniejszym terminie)
- 5 kwietnia, piątek, I tydzień, godz. 10.15-11-45 - Diagnoza i terapia pedagogiczna - w.
- 12 kwietnia, piątek, II tydzień, godz. 10.15-11.45 - Diagnoza i terapia pedagogiczna - ćw.
- 26 kwietnia , piątek, II tydzień, godz. 10.15-11.45 - Diagnoza i terapia pedagogiczna - w.