Zmiany w planie

TL-FK-IV TL-FK-V

ks. prof. Edward Wiszowaty - zajęcia z dnia 20.11.2017 (poniedziałek) z godz 8.30 i 10.15 odwołane.
Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.

TL -FK-II i TL-SnR-II

Ks. dr Karol Jasiński -  zajęcia z dnia 17.11.2017 r.  i 24.11.2017r. przeniesione na środę 22.11.2017r. godz. 13.45, s.1.

TL FK - IV i TL - SnR -IV
Prof. Anna Zellma - zajęcia z pedeutologii (wykład) z dnia 24.11.2017 r. przeniesione na 20.11.2017 r. na godz. 8.30; ćwiczenia z pedeutologii z dnia 24.11.2017 r. przeniesione na 6.12.2017 r. na godz. 13.45.

TL FK - V i TL - SnR - V
Prof. Anna Zellma - zajęcia z dydaktyki religii IV (ćwiczenia) z dnia 24.11.2017 r. przeniesione na 8.12.2017 r. na godz. 13.45.

TL-FK-VI
Ks. prof. Marian Machinek - Teoria i praktyka spowiedzi z 28.11 i 01.12 zajęcia przeniesione na 09.11 - 8:30 ćw. i 23.11 - 8:30 w.

NR1-MR-I

Ks. prof. Jan Wiśniewski -Historia społeczna Europy, 16.11.2017 godz.15,30 - odbędą się zajęcia z Panią Prof. Barbarą Rozen , z soboty 25.11.17, t.2,  godz.15.30.

Prof. Barbara Rozen - Empatia w relacjach ososbowych z 25.11.17 (sobota), t.2,  godz.15.30 - przeniesione na 16.11.17, czwartek, t.1, godz. 15.30