Zmiany w planie

Prof. dr hab. Anna Zellma - konsultacje w dniu 24 kwietnia b.r. odbędą się w godz. 8.15-10.15.
Ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, porf. UWM - konsultacje w dniu 24 kwietnia b.r. nie odbędą się.

Obowiązkowe wykłady odbędą się w dniach :

  • Etykieta- dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn:
    -TL-FK-II, TL-SNR-II, NR1-MR-II: 15 maja 2018 r. (wtorek,t.1), godz. 17.15, s.2;
  • Ergonomia- dr Stefan Mańkowski:
    - NR2-MRiWD-I: 11 maja 2018 r., (piątek t.2), godz. 16.00, s.2;

TL-FK-II
Dr Maria Piechocka-Kłos -J. grecki:z 24 kwietnia 2018r. przeniesiony na 20 marca 2018 r., godz. 13.45.

TL-FK-III, TL-SNR-III
Ks. prof. Sławomir Ropiak -
muzyka kościelnaz dnia 5 kwietnia 2018 r., godz.; 10.15 przeniesiona na 24 kwietnia 2018 r.
Ks. prof. Marian Machinek
- zamiast Teologii moralnej 2: 25 kwietnia 2018 r., godz. 8.30-10.00, s. 4 i 12.00-13.30, s.6 - odbędą się zajęcia z Nowego Testamentu 2 z ks. prof. Z. Żywicą.
Ks. prof. Marian Machinek - zamiast Teologii moralnej 2: 23 maja 2018 r., godz. 8.30-10.00, s. 4 i 12.00-13.30, s.6 - odbędą się zajęcia z Nowego Testamentu 2 z ks. prof. Z. Żywicą.
Ks. prof. Zdzisław Żywica - zamiast Nowego Testamentu 2: 30 maja 2018 r., godz. 10.15-11.45 i 12.00-13.30, s. 7 - odbędą się zajęcia z Teologii moralnej 2 z ks. prof. M. Machinkiem.
Ks. prof. Roman Szewczyk -
Prawo kanoniczne 2-w: w dniu 20 kwietnia 2018 r. wykłady nie dobędą się, zostaną odpracowanie w terminie uzgodnionym ze studentami.

NR1-MR-I
Ks. prof. Marian Machinek
- zamiast Etyki z elementami bioetyki: 26 kwietnia 2018 r., godz. 19.00-20.30, s. 1 - odbędą się zajęcia z Socjologii z ks. dr. J. Guzowskim.
Ks. prof. Marian Machinek - zamiast Etyki z elementami bioetyki: 24 maja 2018 r., godz. 19.00-20.30, s. 1 - odbędą się zajęcia z Socjologii z ks. dr. J. Guzowskim.
Ks. prof. Marian Machinek - zamiast Etyki z elementami bioetyki: 7 czerwca 2018 r., godz. 19.00-20.30, s. 1 - odbędą się zajęcia z Socjologii z ks. dr. J. Guzowskim.
Ks. Jan Guzowski - Socjologia w.: z dnia 27 kwietnia 2018 r.godz. 19.00-20.30 i 11 maja 2018 r. godz. 19.00-20.30 przeniesiona na 20 kwietnia 2018 r. na godz. 13.45 i 15.30.

NR1-MR-II
Ks. prof. Marian Machinek -zamiast Teol.-moral. aspektów życia rodzinnego: 26 kwietnia 2018 r., godz. 8.30-10.00, s. 4 - odbędą się zajęcia z Animacji społeczno-kulturowej 2 z ks. dr. M. Jodkowskim.
Ks. prof. Marian Machinek -zamiast Teol.-moral. aspektów życia rodzinnego: 24 maja 2018 r., godz. 8.30-10.00, s. 4 - odbędą się zajęcia z Animacji społeczno-kulturowej 2 z ks. dr. M. Jodkowskim.
Ks. prof. Marian Machinek -zamiast Teol.-moral. aspektów życia rodzinnego: 7 czerwca 2018 r., godz. 17.15-18.45, s. 4 - odbędą się zajęcia z Animacji społeczno-kulturowej 2 z ks. dr. M. Jodkowskim.
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM; Fizjologia płodności:
18 IV - wykład 45 min. przełożony na 26 IV godz. 8:30-9:15;
10 V - ćwiczenia, zajęcia przełożone na udział w sympozjum familiologicznym 11/12 VI;
26 IV, godz. 9:15-10:00 - wykład przeniesiony z 4 IV;
16 V - 45 min. wykładu przeniesione na 17 V, godz. 13:45-14:30;
17 V - godz. wykład godz. 14:30-15:15, przeniesienie 45 min. wykładu z 30 V; 11/12 VI - międzynarodowe sympozjum familiologiczne - udział w ramach przeniesionych zajęć: 45 min. ćwiczeń i 45 min. wykładu z 13 VI;
24 V - ćwiczenia, godziny ponadwymiarowe - zajęć nie ma;
13 VI - 45 min. wykładu przeniesione na sympozjum 11/12 VI; 45 min. wykładu - ponadwymiarowe, nie ma zajęć.