Zmiany w planie

ks. dr Paweł Makarewicz
- wykład i ćwiczenia z przedmiotu "Prawne aspekty mediacji rodzinnej" zostają przeniesione z dnia 7 czerwca 2019 r. (piątek) na dzień 6 czerwca 2019 r. (czwartek).
Zajęcia odbędą się w godzinach: 13.45-15.15 (ćwiczenia) oraz 15.30-17.00 (wykład)

ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
- TL-FK-IV; TL-FK-V; TL-FK-II; TL-SNR-II; TL-TL-II;
zajęcia zaplanowane na środę 22.05 i środę 12.06 są realizowane w ramach udziału studentów
w 3.Międzynarodowym Sympozjum Familiologicznym (27-28 maja 2019, godz. 9-13:30, sala 2
(obecność na sympozjum poświadczona Certyfikatem otrzymanym od organizatorów, okazanym podczas zaliczenia przedmiotu).

Przedmiot do wyboru: Zagadnienia wybrane z historii diecezji pomezańskiej - z ks. prof. zw. dr hab. Janem Wiśniewskim
- poniedziałek godz. 10.15-13.30 s. 6
- czwartek godz. 10.15-13.30 s. 6

ks. dr Paweł Makarewicz PK -V
- zajęcia z 6 czerwca 2019 roku przeniesione na 25 kwietnia 2019 roku godz. 10.15-13.30
- zajęcia z 7 czerwca 2019 roku przeniesione na 9 maja 2019 roku godz. 10.15-13.30