Zmiany w planie

 Ks. dr Wojsław Czupryński
- odwołane zajęcia dn. 21 i 22 lutego 2017 roku   (wtorek, środa). Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

Ks. dr Marek Jodkowski
- odwołane zajęcia 22 lutego 2017 roku (środa)

NR1-MR-I
- dn. 23 lutego 2017 roku (czwartek) wykład za p. dr hab. Martę Kowalczyk o godz. 10.15-11.45 poprowadzi ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, natomiast 9 marca 2017 roku (czwartek) wykład za ks. dra hab. Mirosława Pawliszyna o godz. 12.00 poprowadzi p. dr hab. Marta Kowalczyk