Program ERASMUS

Program ERASMUS+

Program ERASMUS jest realizowany od roku akademickiego 1997/98. W ramach programu Uniwersytet współpracuje z 29 uczelniami z 10 krajów Unii Europejskiej.

Program ERASMUS jest skierowany przede wszystkim do studentów. Stwarza im możliwości pogłębienia wiedzy naukowej, zapoznania się z nowymi metodami nauczania oraz poszerzania wiadomości w zakresu kultury, historii i języków krajów Wspólnoty Europejskiej.

Kryteria uczestnictwa studentów w programie ERASMUS są następujące:

  • arytmetyczna średnia ocen z dotychczasowego toku studiów,
  • biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie,
  • zaliczenie pierwszego roku studiów w uczelni macierzystej,
  • zapewnienie o możliwości finansowania pobytu za granicą z własnych środków,
  • kwalifikacja wydziałowa i zgoda dziekana na odbycie studiów za granicą,
  • złożenie formularza zgłoszeniowego.
  • Zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą umożliwia System ECTS.

Sprawy związane z wymianą studentów i pracowników naukowych w ramach programu ERASMUS prowadzi:

Mateusz Pikuliński
Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Oczapowksiego 2, 10-957 Olsztyn
tel. (89) 523-34-15
e-mail: bwz@uwm.edu.pl
informacje......

Wydziałowy Koordynator programu ERASMUS:

Ks. dr Marek Jodkowski
e-mail: ksmarekj@wp.pl