Studenci z niepełnosprawnością

Wydziałowy opiekun osób z niepełnosprawnością:
dr Sylwia Mikołajczak
e-mail: sylwia.mikolajczak@uwm.edu.pl

Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę  przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II,
w którym możliwa jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:
- szkoła policealna lub kolegium;
- studia pierwszego stopnia;
- studia drugiego stopnia;
- jednolite studia magisterskie;
- studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);
- przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Termin składania wniosków na Moduł II:
od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. – rok akademicki 2019/2020;
od 07. 09.2020 r. do 10.10.2020 r. – rok akademicki 2020/2021.

Nabór wniosków odbywać się będzie w drogą internetową  Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać Profil Zaufany. Informacje dotyczące Profilu Zaufanego oraz składania dokumentów znajdują się na stronie www.sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu (pokój nr 5A, 6) i telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27,24,25, jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.pl , www.oion.pl.

 

Ogłoszenie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Studium Języków Obcych

Druki do pobrania