Opiekunowie lat

Rok akademicki 2021/2022

STUDIA STACJONARNE:

KierunekRokOpiekun
Teologia - formacja kapłańska

I-VIks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
Teologia - nauczanie religii;
Teologia - teologia
Iks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM

Teologia - nauczanie religii;
Teologia - teologia

IIdr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Teologia - nauczanie religii;
Teologia - teologia

IIIks. dr Wojsław Czupryński

Teologia - specjalność nauczycielska w zakresie religii; Teologia - teologia

IVks. dr hab. Adam Bielinowicz
Teologia - specjalność nauczycielska w zakresie religii
Teologia - teologia
Vks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
Nauki o Rodzinie I stopniaIvacat
Nauki o Rodzinie I stopniaIIDr Sylwia Mikołajczak
Nauki o Rodzinie I stopniaIIIdr Maria Piechocka-Kłos
Nauki o Rodzinie II stopniaIks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM
Nauki o Rodzinie II stopniaIIdr hab. Aleksandra Nalewaj