Samorząd

Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego

Przewodniczący RWSS - Julia Sobolewska
e-mail juliasob12@gmail.com

 
Katarzyna Urszula Luczys
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego 
 
Justyna Joanna Rutkowska
Zastępca Przewodniczącej 
 
Karolina Żebrowska
Zastępca Przewodniczącej 
 
Milena Stępniak
Delegat RWSS do RUS
 
Agnieszka Krajewska-Werecka
Członek Prezydium 
 
Danuta Maciejewska
Członek prezydium

 

Teologia - formacja kapłańska/jednolite magisterskie

Kierunek i rok

Imię i Nazwisko

TL-FK-II

 

Delegat do RWSS*

Mateusz Jadczak

TL-FK-III

 

Starosta

Jan Hasiuk

Wicestarosta

--------

TL-FK-IV

 

Starosta

Jakub Pabian

Wicestarosta

--------

TL-FK-V

 

Starosta

Bartosz Budny

Wicestarosta

Krzysztof Dzikowski

Teologia- nauczyciel religii/jednolite magisterskie

Kierunek i rok

Imię i Nazwisko

TL-SNR-I i TL-TL-I (rada roku I roku teologii dwóch specjalności) *

 

Starosta roku

Anna Pomorska

Wicestarosta roku

-------

TL-SNR-II i TL-TL-II (rada roku II roku teologii dwóch specjalności) *

 

Starosta roku

Justyna Hadała

Wicestarosta roku

Paulina Olewnik

TL-SNR-III

 

Starosta

Karolina Żebrowska

Wicestarosta

Teresa Liczbarowicz

TL-SNR-IV

 

Starosta

Katarzyna Urszula Luczys

Wicestarosta

-------

TL-SNR-V

 

Starosta

Lech Grala

Wicestarosta

Ziemowit Ziemba

Teologia – bez uprawnień nauczycielskich

Kierunek i rok

Imię i Nazwisko

TL-TL-III

 

Starosta

--------

Wicestarosta

--------

TL-TL-IV

 

Starosta

Agnieszka Krajewska-Werecka

Wicestarosta

------

TL-TL-V

 

Starosta

Anna Michalczuk

Wicestarosta

Krystyna Górska

Nauki o rodzinie – mediacja rodzinna/pierwszy stopień

Kierunek i rok

Imię i Nazwisko

NR1-MR-II i WRWD-II (rada roku II roku nauk o rodzinie dwóch specjalności)*

 

Starosta roku

Ewa Roszkowska

Wicestarosta roku

Milena Stępniak 

NR1-MR-III

 

Starosta

Aleksandra Czyżewska

Wicestarosta

Barbara Wieczorek

Nauki o rodzinie – mediacja rodzinna/drugi stopień

Kierunek i rok

Imię i Nazwisko

NR2-MR2-I 

 

Starosta roku

Natalia Rucińska

Wicestarosta roku

Monika Petryka

NR2-MR2-II

 

Starosta roku

Julia Sobolewska

Wicestarosta roku

Anna Kowalska

  

 

 

 

*Według uchwały w sprawie ustalenia przeprowadzenia wyborów, wybierane są Rady Roku, Rady Specjalności oraz Delegaci do RWSS. Dla kierunku Teologia jednolite magisterskie studia stacjonarne ustala się Radę Roku, dodatkowo ustala się delegatów do RWSS w liczbie 1 z tego kierunku. Delegaci do RWSS wybierani są z formacji kapłańskiej.

Dla kierunku Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne oraz Nauki o rodzinie II stopnia stacjonarne ustala się Radę Roku.

W związku z tym Rady Roku w tym roku i w ubiegłym, zostały wybrane tylko na pierwszych latach studiów oraz tam, gdzie nastąpił wakat. 

Link do uchwały: https://russ.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/uchwala-RWSS-WT.jpg

 

TL-FK-I – nie został nikt wybrany z tego roku, ponieważ nie znajdują się na Wydziale Teologii na Redykajnach.