Naukowe koła studenckie

Koło Naukowe Teologów-Ekumenistów
Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/wt/knte 

Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
Strona internetowa: http://www.uwm.edu.pl/wt/naukowe-studenckie-kolo-filozoficzne 

Koło Naukowe Biblistów
Prezes: Iwona Zielińska 
Opiekun: ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM, e-mail: zjzywica@poczta.onet.pl 
Spotkania: czwartki I i II tygodnia o godz. 13.30
Zapraszamy na biblijne wykłady otwarte. Terminy spotkań: 18 pazdziernika, 12 listopada 10 grudnia, 14 stycznia, 11 lutego, 11 marca 13 maja 17 czerwca. Wykłady trwają od godz. 9.00 do 13.00

 
Koło Naukowe Pomesania
Prezes: dn Krzysztof Lewandowski
Opiekun: ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, e-mail:
Spotkania: raz w tygodniu

 
Koło Naukowe Psallite Sapienter
Prezes: Grzegorz Antczak; Sekretarz: Karol Gawryś
Opiekun: ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM e-mail:
Spotkania: wtorki, I i II tydzień, godz. 17.00-18.00
 
Studenckie Koło Inicjatyw Prorodzinnych
Prezes: Julia Sobolewska
Viceprezens: Milena Stępniak
Sekretarz: Anna Dąbkowska
Opiekun koła: dr Ewelina M. Mączka
Spotkania: raz w miesiącu.