Stypendia

Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Stypendia dla studentów w roku akademickim 2022/2023 -informacje

UWAGA!
Odbiór decyzji dotyczących zapomogi, stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów odbywa się w formie elektronicznej (usos).

Zespół orzekający w sprawach dotyczących stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych (Wydział Teologii):

  • mgr Magdalena Pachla
  • mgr Iryna Piroh
  • Anna Orzoł
  • Patryk Michalski
  • Milena Stępniak