Stypendia

Stypendium Ministra 2021/2022

 

Stypendium Pomostowe 2021/2022

Stypendia dla studentów w roku akademickim 2021/2022 -informacje

Informacje:

Odbiór decyzji dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów odbywa się w formie elektronicznej. Instrukcja...

Zespół orzekający w sprawach dotyczących stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych (Wydział Teologii):

  • mgr Magdalena Pachla
  • ...................................
  • ...................................
  • ...................................
  • ...................................