OkładkaMarcin Chełminiak

Feminizm a stosunki międzynarodowe. Bezpieczeństwo - polityka - dyplomacja

INP UWM, Olsztyn 2020, ss. .

ISBN: 978-83-66259-07-2

 

 

Wojciech T. Modzelewski, Piotr Lotarski

Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku - płaszczyzna polityczno-wojskowa

INP UWM, Olsztyn 2020, ss. 235.

ISBN: 978-83-66259-13-3

W książce zaprezentowano stosunki polityczne i wojskowe Polski z jej sąsiadami, realizowane w ciągu ostatnich 30 lat. W zamierzeniu autorów, ma być ona wkładem do dyskursu naukowego nad współczesną polityką zagraniczną Polski. Ma także wypełnić lukę istniejącą w piśmiennictwie polskim, bowiem jest to pierwsza monografia na rynku księgarskim podejmująca tak ujęty problem badawczy.

„Przedmiot badań, monograficzne ujęcie stosunków Polski z siedmioma sąsiadami w zmieniającej się przestrzeni geopolitycznej oraz proponowany sposób ich przeprowadzenia sprawiają, że opiniowana monografia jest ważnym i potrzebnym głosem w dyskusji o polityce zagranicznej Polski. Monografia ta jest ważna dla rozwoju nauk o polityce w Polsce, zwłaszcza nauki o stosunkach międzynarodowych” (z recenzji prof. dr hab. Marka Pietrasia).

„Książka ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, a jej wyniki wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy o politycznym i wojskowym wymiarze stosunków Polski z sąsiadami. To obowiązkowa pozycja dla badaczy i studentów bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego, politologii, stosunków międzynarodowych i kierunków pokrewnych” (z recenzji dr hab. Ryszarda Niedźwieckiego, prof. UJD).

Spis treści [pdf]

 

OkładkaWojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej, Tom 2

Redakcja: Roman Kordonski, Aleksandra Kordonska, Łukasz Muszyński

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 364.

ISBN: 978-83-66259-17-1

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 5

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 280.

ISBN: 978-83-66259-16-4

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 4

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 278.

ISBN: 978-83-66259-15-7

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 3

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 270.

ISBN: 978-83-66259-14-0