OkładkaKrzysztof Żęgota

Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej. Między geopolityką a konstruktywizmem

Wydawnictwo Naukowe FNCE, INP UWM, Poznań 2021, ss. 533.

ISBN 978-83-66259-21-8

ISBN 978-83-66800-28-1

Spis treści [pdf]

 "Mонографическое исследование Кшиштофа Женготы „Калининградская область Российской Федерации и международная безопасность Центрально-Восточной Европы. Между геополитикой и конструктивизмом”, содержит существенные для современной политической науки результаты и решения, позволяет расширить исследовательские горизонты в дальнейшей проработке сложной проблематики региональной безопасности. (…) Учитывая множественные контексты и дискурсы безопасности монография раскрывает актуальную для политической науки тему и без сомнения вносит существенный вклад в осмысление проблем безопасности в Центрально-Восточной Европе и Балтийском регионе".

(z recenzji prof. Ilji Nikołajewicza Tarasowa, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie)

"Monografia ta stanowi niezwykle udaną próbę interpretacji relacji międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej i ich osadzenia w głównych teoriach stosunków międzynarodowych. Może ona stanowić cenne źródło wiedzy i interpretacji rzeczywistości międzynarodowej".

(z recenzji prof. Piotra Dutkiewicza, Carleton University, Ottawa)