Publikacje pracowników Instytutu wydane przez zewnętrzne wydawnictwa.

Okładka

Polska w raportach Armii Czerwonej: październik 1944-styczeń 1945 (wybór)

Opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak

seria: Polska mniej znana 1944-1989

Wydawcy:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, Warszawa 2021

ISBN: 978-83-8209-201-1

 

 

 

 

 

Okładka

The Kaliningrad Region. A Specific Enclave in Contemporary Europe

Edited by Arkadiusz Żukowski and Wojciech Tomasz Modzelewski

Publishers: BRILL/Ferdinand Schöningh, 2021


ISBN: 978-3-506-76062-3 (hardback)
ISBN: 978-3-657-76062-6 (e-book / pdf)
DOI: 10.30965/9783657760626

 

See more>>>

 

 

 

 

Okładka Migrations in the contemporary worldMigrations in the contemporary world: A case of Africa. Politics, economic and social issues

Edited by Degefe Kebede Gemechu, Evaristo Haulle and Arkadiusz Żukowski

Bernardinum, Pelplin 2020, pp. 230.

ISBN: 978-83-8127-600-9

 

 

Bronisław BombałaOkładka

Personalistyczna wizja organizowania jako alternatywa technopolu

FNCE, Poznań 2020, ss. 340.

ISBN: 978-83-66264-95-3

 

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 2

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów–Olsztyn 2019, ss. 304.

ISBN: 978-617-7835-88-1

 

 

Okładka

Kryzys grudniowy 1970 r. w świetle dokumentów i materiałów Komisji Władysława Kruczka i relacji obozu władzy

Opracowanie, wybór przygotowanie do druku: Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak

seria: Polska mniej znana 1944-1989

Wydawcy:

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie; Archiwum Akt Nowych; Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020

ISBN: 978-83-8209-122-9

 

Okładka i fragment wstępu>>>

 

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 1

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów–Olsztyn 2019, ss. 326.

ISBN: 978-617-7835-13-3