Publikacje pracowników Instytutu wydane przez zewnętrzne wydawnictwa.

Okładka

The Kaliningrad Region. A Specific Enclave in Contemporary Europe

Edited by Arkadiusz Żukowski and Wojciech Tomasz Modzelewski

Publishers: BRILL/Ferdinand Schöningh, 2021


ISBN: 978-3-506-76062-3 (hardback)
ISBN: 978-3-657-76062-6 (e-book / pdf)
DOI: 10.30965/9783657760626

 

See more>>>

 

 

 

 

Okładka Migrations in the contemporary worldMigrations in the contemporary world: A case of Africa. Politics, economic and social issues

Edited by Degefe Kebede Gemechu, Evaristo Haulle and Arkadiusz Żukowski

Bernardinum, Pelplin 2020, pp. 230.

ISBN: 978-83-8127-600-9

 

 

Bronisław BombałaOkładka

Personalistyczna wizja organizowania jako alternatywa technopolu

FNCE, Poznań 2020, ss. 340.

ISBN: 978-83-66264-95-3

 

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 2

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów–Olsztyn 2019, ss. 304.

ISBN: 978-617-7835-88-1

 

 

Okładka

Kryzys grudniowy 1970 r. w świetle dokumentów i materiałów Komisji Władysława Kruczka i relacji obozu władzy

Opracowanie, wybór przygotowanie do druku: Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak

seria: Polska mniej znana 1944-1989

Wydawcy:

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie; Archiwum Akt Nowych; Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020

ISBN: 978-83-8209-122-9

 

Okładka i fragment wstępu>>>

 

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 1

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów–Olsztyn 2019, ss. 326.

ISBN: 978-617-7835-13-3

 

 

 

Okładka "Understanding Realism in Contemporary International Relations""Jacek Więcławski

Understanding Realism in Contemporary International Relations. Beyond the Structural Realist Perspective

Nomos Verlag, 2019, ss. 234.

ISBN (print): 978-3-8487-5787-9

ISBN (online): 978-3-8452-9875-7

DOI: https://doi.org/10.5771/9783845298757

 

Spis treści:

 

Introduction Seite 7–20

Chapter I

The Evolution of the Realist Paradigm During the Cold War – Hans J. Morgenthau and Beyond Seite 21–77

I.1. Hans J. Morgenthau and the Nuances of his Theoretical Considerations

I.2. Kenneth N. Waltz and the Essence of the Structural Realist Understanding of International Politics

I.3. Theories of Hegemonic Rivalry and Hegemonic Change in the International System

I.4. Similarities and Differences in Realist Assumptions. Defining the Core of the Realist Paradigm

Chapter II

Realism and the End of the Cold War – Explanation, Experiences, Challenges Seite 78–136

II.1. Realism and the End of the Cold War – in Search of the Realist Theoretical Perspective

II.2. Realism and the End of the Cold War – Outlining the Realist Explanation

II.3. The Realist Explanation of the Cold War’s Ending – Criticism and Response

II.4. Realism and its Experiences from the Cold War’s Ending. The Challenges for the Post-Cold War Period

Chapter III

Realism and the Reality of Post-Cold War International Relations Seite 137–202

III.1. Structural Realism in Post-Cold War International Relations

III.2. Neoclassical Realism and the Interaction between the Systemic and Domestic Determinants of a State’s Foreign Policy

III.3. Hegemonic Rivalry Theories and the Post-Cold War International Order

Conclusion Considering the Way Forward for Contemporary Realism Seite 203–220

References Seite 221–232

Author Seite 233–234