Publikacje pracowników Instytutu wydane przez zewnętrzne wydawnictwa.

 

Okładka Migrations in the contemporary worldMigrations in the contemporary world: A case of Africa. Politics, economic and social issues

Edited by Degefe Kebede Gemechu, Evaristo Haulle and Arkadiusz Żukowski

Bernardinum, 2020, pp. 230.

ISBN: 978-83-8127-600-9

 

 

Bronisław BombałaOkładka

Personalistyczna wizja organizowania jako alternatywa technopolu

FNCE, Poznań 2020, ss. 340.

ISBN: 978-83-66264-95-3

 

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 2

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów–Olsztyn 2019, ss. 304.

ISBN: 978-617-7835-88-1

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 1

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów–Olsztyn 2019, ss. 326.

ISBN: 978-617-7835-13-3

 

 

 

Okładka "Understanding Realism in Contemporary International Relations""Jacek Więcławski

Understanding Realism in Contemporary International Relations. Beyond the Structural Realist Perspective

Nomos Verlag, 2019, ss. 234.

ISBN (print): 978-3-8487-5787-9

ISBN (online): 978-3-8452-9875-7

DOI: https://doi.org/10.5771/9783845298757

 

Spis treści:

 

Introduction Seite 7–20

Chapter I

The Evolution of the Realist Paradigm During the Cold War – Hans J. Morgenthau and Beyond Seite 21–77

I.1. Hans J. Morgenthau and the Nuances of his Theoretical Considerations

I.2. Kenneth N. Waltz and the Essence of the Structural Realist Understanding of International Politics

I.3. Theories of Hegemonic Rivalry and Hegemonic Change in the International System

I.4. Similarities and Differences in Realist Assumptions. Defining the Core of the Realist Paradigm

Chapter II

Realism and the End of the Cold War – Explanation, Experiences, Challenges Seite 78–136

II.1. Realism and the End of the Cold War – in Search of the Realist Theoretical Perspective

II.2. Realism and the End of the Cold War – Outlining the Realist Explanation

II.3. The Realist Explanation of the Cold War’s Ending – Criticism and Response

II.4. Realism and its Experiences from the Cold War’s Ending. The Challenges for the Post-Cold War Period

Chapter III

Realism and the Reality of Post-Cold War International Relations Seite 137–202

III.1. Structural Realism in Post-Cold War International Relations

III.2. Neoclassical Realism and the Interaction between the Systemic and Domestic Determinants of a State’s Foreign Policy

III.3. Hegemonic Rivalry Theories and the Post-Cold War International Order

Conclusion Considering the Way Forward for Contemporary Realism Seite 203–220

References Seite 221–232

Author Seite 233–234 

 

Okładka "Ostatnia prosta"Ostatnia prosta. Rząd Józefa Świeżyńskiego październik - listopad 1918. Dokumenty i materiały

Opracowanie, wybór i przygotowanie do druku: Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak

 

© Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie

© Archiwum Akt Nowych w Warszawie

© Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL

© Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Warszawa 2018

ISBN: 978-83-7545-926-5

 

 

 

 

Okładka "Polska droga"Polska droga do Unii Europejskiej w świetle spuścizny Jana Kułakowskiego. Dokumenty i materiały

Opracowanie, wybór i przygotowanie do druku: Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak

 

© Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie

© Archiwum Akt Nowych w Warszawie

© Fundacja Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL

© Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR

Warszawa 2018

ISBN: 978-83-7545-910-4

 

 

 

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono