Wykaz publikacji pracowników INP w ostatnich latach:

  • publikacje za 2013 rok - pdf
  • publikacje za 2012 rok - pdf
  • publikacje za 2011 rok - pdf
  • publikacje za 2010 rok - pdf
  • publikacje za 2009 rok - pdf

 

Obszerniejszy wykaz (z lat poprzednich) znajduje się w książce: Oblicze olsztyńskiej politologii - tom 2.

 

Instytut prowadzi także badania nad Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Zobacz szczegóły.

W biuletynie Baltic Sea Region University Network z marca 2016 zamieszczono artykuł dyrektora Instytutu Nauk Politycznych prof. Arkadiusza Żukowskiego o dokonaniach badawczo-naukowych Instytutu. Tekst opublikowano również w wersji online.

 

Z dniem 1 grudnia 2016 roku, na podstawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (§ 38), Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych powołał zespół naukowo-badawczy w ramach wewnętrznej organizacji Instytutu. Celem zespołu jest prowadzenie badań nad przywództwem w kontekście organizacji politycznych, administracji państwowej oraz sektora organizacji pozarządowych. Pierwszym projektem jest prowadzenie międzynarodowych badań porównawczych w ramach Party Leaders Database.