Konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest organizowany przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2008 roku pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym regionu warmińsko-mazurskiego oraz promowanie wiedzy o regionie. Tematyka konkursu zakłada, że uczestnicy wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne oraz zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.

Zakres konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • społeczno-polityczna historia regionu Warmii i Mazur (po 1918 r.);
  • transformacja polskiego systemu politycznego w wymiarze regionalnym i lokalnym;
  • regionalna administracja rządowa;
  • samorząd regionalny i lokalny (organy, zadania, kompetencje);
  • współczesna regionalna scena polityczna;
  • kontakty zagraniczne samorządu województwa;
  • euroregiony: „Bałtyk”, „Łyna-Ława”, „Niemen”;
  • strategia rozwoju województwa;
  • walory geograficzno-przyrodnicze regionu (znajomość mapy);
  • współczesne problemy regionu warmińsko-mazurskiego.

 

Ze względów epidemicznych edycja 2020 nie odbędzie się. Przepraszamy.