okładkaProfesor Krzysztof Gładkowski Jubilat. W 65. rocznicę urodzin

opracowanie: Arkadiusz Żukowski, Tomasz Gajowniczek

INP UWM, Olsztyn 2021

ISBN: 978-83-66259-26-3

okładkaProfesor Degefe Kebede Gemechu Jubilat. W 65. rocznicę urodzin

opracowanie: Arkadiusz Żukowski, Wojciech Tomasz Modzelewski

INP UWM, Olsztyn 2021

ISBN: 978-83-66259-25-6

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 7

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2021, ss. 210.

ISBN: 978-83-66259-28-7

 

 

 

OkładkaPolityka zagraniczna państw w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Tom 1

Redakcja: Roman Kordonski, Aleksandra Kordonska, Łukasz Muszyński

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2021, ss. 320.

ISBN: 978-83-66259-27-0

 

 

 

OkładkaWojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej, Tom 4

Redakcja: Roman Kordonski, Aleksandra Kordonska, Łukasz Muszyński

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2021, ss. 202.

ISBN: 978-83-66259-29-4

 

 

 

OkładkaСхідна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи

[Shìdna polìtika Êvropejsʹkogo Soûzu : zdobutki, vikliki ta perspektivi]

Red. nauk.: Yaryna Turchyn, Teresa Astramowicz-Leyk, Oleksandr Horbach

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Lwów 2021, ss. 220.

ISBN: 978-83-66259-24-9