OkładkaKrzysztof Żęgota

Federacja Rosyjska w programach polskich partii politycznych. Z problematyki partyjnej percepcji stosunków międzynarodowych

Wydawnictwo INP UWM, Olsztyn 2020, ss. 124.

ISBN: 978-83-66259-18-8

Spis treści [pdf]

 "Przedstawiona do oceny praca jest politologicznym studium z zakresu myśli politycznej i programowej. Autor skoncentrował się na analizie programów politycznych, a szczególnie wyborczych, polskich partii politycznych i ugrupowań politycznych w tym zakresie, który dotyczy relacji z Federacją Rosyjską. Kolejno badaniu poddano miejsce problematyki rosyjskiej w programach analizowanych partii politycznych, kwestie stosunków międzynarodowych i w tym kontekście problematykę bezpieczeństwa w relacjach z Rosją oraz współpracę gospodarczą między naszymi państwami. (...) Konkludując, mogę stwierdzić, iż powstało interesujące studium dotyczące koncepcji programowych wybranych ugrupowań politycznych dotyczących relacji polsko-rosyjskich. Opracowanie może stanowić cenne źródło wiedzy i materiał do dalszych badań".

(z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Stelmacha)

 

Wojciech T. Modzelewski, Piotr Lotarski

Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku - płaszczyzna polityczno-wojskowa

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2020, ss. 235.

ISBN: 978-83-66259-13-3

W książce zaprezentowano stosunki polityczne i wojskowe Polski z jej sąsiadami, realizowane w ciągu ostatnich 30 lat. W zamierzeniu autorów, ma być ona wkładem do dyskursu naukowego nad współczesną polityką zagraniczną Polski. Ma także wypełnić lukę istniejącą w piśmiennictwie polskim, bowiem jest to pierwsza monografia na rynku księgarskim podejmująca tak ujęty problem badawczy.

„Przedmiot badań, monograficzne ujęcie stosunków Polski z siedmioma sąsiadami w zmieniającej się przestrzeni geopolitycznej oraz proponowany sposób ich przeprowadzenia sprawiają, że opiniowana monografia jest ważnym i potrzebnym głosem w dyskusji o polityce zagranicznej Polski. Monografia ta jest ważna dla rozwoju nauk o polityce w Polsce, zwłaszcza nauki o stosunkach międzynarodowych” (z recenzji prof. dr hab. Marka Pietrasia).

„Książka ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, a jej wyniki wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy o politycznym i wojskowym wymiarze stosunków Polski z sąsiadami. To obowiązkowa pozycja dla badaczy i studentów bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego, politologii, stosunków międzynarodowych i kierunków pokrewnych” (z recenzji dr hab. Ryszarda Niedźwieckiego, prof. UJD).

Spis treści [pdf]

 

OkładkaWojna – konflikt – spór. Obszary rywalizacji w przestrzeni międzynarodowej, Tom 2

Redakcja: Roman Kordonski, Aleksandra Kordonska, Łukasz Muszyński

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 364.

ISBN: 978-83-66259-17-1

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 3

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 270.

ISBN: 978-83-66259-14-0

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 4

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 278.

ISBN: 978-83-66259-15-7

 

 

 

OkładkaSpołeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe, Tom 5

Redakcja: Aleksandra Kordonska, Roman Kordonski

Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn-Lwów 2020, ss. 280.

ISBN: 978-83-66259-16-4

 

 

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono