Wojciech T. Modzelewski, Piotr Lotarski

Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku - płaszczyzna polityczno-wojskowa

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2020, ss. 235.

ISBN: 978-83-66259-13-3

W książce zaprezentowano stosunki polityczne i wojskowe Polski z jej sąsiadami, realizowane w ciągu ostatnich 30 lat. W zamierzeniu autorów, ma być ona wkładem do dyskursu naukowego nad współczesną polityką zagraniczną Polski. Ma także wypełnić lukę istniejącą w piśmiennictwie polskim, bowiem jest to pierwsza monografia na rynku księgarskim podejmująca tak ujęty problem badawczy.

„Przedmiot badań, monograficzne ujęcie stosunków Polski z siedmioma sąsiadami w zmieniającej się przestrzeni geopolitycznej oraz proponowany sposób ich przeprowadzenia sprawiają, że opiniowana monografia jest ważnym i potrzebnym głosem w dyskusji o polityce zagranicznej Polski. Monografia ta jest ważna dla rozwoju nauk o polityce w Polsce, zwłaszcza nauki o stosunkach międzynarodowych” (z recenzji prof. dr hab. Marka Pietrasia).

„Książka ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, a jej wyniki wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy o politycznym i wojskowym wymiarze stosunków Polski z sąsiadami. To obowiązkowa pozycja dla badaczy i studentów bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego, politologii, stosunków międzynarodowych i kierunków pokrewnych” (z recenzji dr hab. Ryszarda Niedźwieckiego, prof. UJD).

Spis treści [pdf]

Profesor Marek Jabłonowski Jubilat. W 65. rocznicę urodzin

opracowanie: Arkadiusz Żukowski, Waldemar Tomaszewski

Olsztyn 2019

ISBN: 978-83-66259-08-9

Uwarunkowania sąsiedztwa Polski i Ukrainy - przezwyciężanie trudności we wzajemnych relacjach

red. nauk. Teresa Astramowicz-Leyk, Yaryna Turchyn

Olsztyn-Lwów 2019

ISBN: 978-83-66259-09-6

 

Spis treści [pdf]

Dariusz Rodziewicz

Edukacja obronna w procesie kształtowania bezpieczeństwa narodowego Polski w latach 1918-1939.
Wybrane problemy

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 490.

ISBN: 978-83-66259-06-5

 

Spis treści [pdf]

Waldemar Żebrowski

Badania naukowe na studiach politologicznych

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2019, ss. 136

ISBN: 978-83-950220-3-6

 

 

Polska i Polacy 1918-2018. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe

Redakcja naukowa: Teresa Astramowicz-Leyk, Yarina Turchyn, Waldemar Tomaszewski, Krzysztof Żęgota

Wyd. INP UWM, Olsztyn 2018, ss. 181

ISBN: 978-83-66259-00-3

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Teresa Sasińska-Klas, Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska: Patriotyzm Polaków w kontekście 100-lecia niepodległości Polski

Teresa Astramowicz-Leyk: Pragmatycy czy wizjonerzy? Działania przedstawicieli rodu Kulerskich na rzecz niepodległości państwa polskiego

Karol B. Janowski: Kultura polityczna Polaków (analiza historyczno-politologiczna)

Janusz Małłek: Ewangelicy: Biskup Bursche, Mazurzy i Cieszyniacy w walce o polskie Mazury. (Plebiscyt na Warmii i Mazurach w roku 1920. „Polski Piemont” Działdowszczyzna)

Krzysztof Żęgota: O kształt granic odrodzonej Rzeczypospolitej. Narodowa Demokracja wobec plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu

Yarina Turchyn, Teresa Astramowicz-Leyk, Lesia Dorosh: Polska mniejszość narodowa we Lwowie po II wojnie światowej: w poszukiwaniu tożsamości narodowej

Halyna Lutsyshyn, Oleksandr Gorbach: Działalność ukraińskiej mniejszości narodowej we współczesnej Polsce

Waldemar Żebrowski: Modele demokracji parlamentarnej i prezydenckiej

Waldemar Tomaszewski: Polski dorobek konstytucyjny lat 1918-2018

Piotr Koprowski: Mechanizm rządzenia w PRL (do początku lat 80. XX wieku)

Wojciech Kotowicz: Problemy z wolnością słowa u początków III RP – wybrane przykłady

Przemysław Piotrowski: Idea opcji konserwatywno-liberalnej. Przypadek nowej prawicy

Paulina Krygielska: Struktura Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 1998-2018

Wojciech Łysek: Od kontestacji granicy ryskiej do akceptacji wschodnich sąsiadów. Paryska „Kultura” a stosunek polskiego społeczeństwa do Białorusi, Litwy i Ukrainy przez polskie społeczeństwo

Zapowiedź wydawnicza - pdf

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono